Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten opgelet! Het inspiratievolle boek Landschappelijk Wonen krijgt na 12 jaar een vervolg met nieuwe projecten rondom actuele thema’s zoals natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit. In dit voorbeeldboek worden 34 duurzame woonmilieus geanalyseerd en in beeld gebracht.

We zijn op zoek naar voorbeeldprojecten! Gezocht worden zowel kleine als grote gerealiseerde landschappelijke woningbouwprojecten variërend van nieuwbouw tot renovatie. Daar ligt immers een grote opgave voor onze toekomst.

Voor meer informatie en het inzenden van projecten kun je kijken op de website van H+N+S Landscape Architects.

Inzenden kan tot donderdag 25 januari!

Aan deze uitgave werkt FARO in samenwerking met Palmhout Urban Landscapes, H+N+S Landscape Architects, Uitgeverij Blauwdruk en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.