Zwethof ligt in het open en waterrijke slagenlandschap van de Zwet- en Grote Blankaartpolder aan de zuidzijde van Zoeterwoude-Dorp. Het plan is ingebed in het oer-Hollandse landschap met haar lange kavels, boerensloten, molens, dijken en weidse uitzichten. Puur en landelijk wonen, met behoud van de weidsheid van het gebied als totaal en de lange zichtlijnen over de kavels in het bijzonder. Het water vormt de drager van de planstructuur.

  • Programma 15 vrijstaande woningen, 18 tweekappers, 8 rijwoningen
  • Werkzaamheden stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, architectonisch plan en bouwkundige uitwerking
  • Opdrachtgever AM
  • Aannemer Boer Nieuwerbrug bv
  • In samenwerking met gemeente Zoeterwoude, Feddes/Olthof landschapsarchitecten, Trafique, Pieters Bouwtechniek
  • Mee-modellerende partijen Pieters Bouwtechniek
Dan loop je echt met trots over de bouwplaats! Mike Breuker, projectontwikkelaar AM

Dat je zo’n plan, dat zo ingewikkeld in elkaar zit, met elkaar in een goede sfeer kunt realiseren, dat is gewoon heel gaaf. Dan loop je echt met trots over de bouwplaats!

00/00

Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op het bestaande, omliggende veenweide landschap. De hoofdopzet is een eilandenstructuur. Elk eiland bestaat uit een erf met een hoofdhuis en één of enkele schuurwoningen en bijgebouwen, die samen een klein buurtschap vormen. Er zijn zeven woningtypes bedacht, maar door het gebruik van een divers palet aan materialen en kleuren zijn eigenlijk alle 41 woningen uniek.

Door de complexiteit en diversiteit van het plan was het van belang dat FARO engineering een uitgebreid BIM-model in Revit opzette voor een zorgvuldige uitwerking van dit project. In de praktijk kwam dat de samenwerking met en afstemming tussen de verschillende partijen duidelijk ten goede.

Samenwerking
Voordat er gestart werd met het modelleren zijn er afspraken gemaakt over de situatie, de constructie en de materialisatie. Door een zorgvuldig gekozen kleuren- en materialenpalet heeft ieder erf een eigen karakteristieke uitstaling gekregen. De hiervoor benodigde informatie is zorgvuldig in ons Revit model meegenomen om een en ander voor alle betrokkenen goed inzichtelijk te kunnen maken.

De uiteindelijke kwaliteit van het gebouwde resultaat komt aan op de details. Daarom zijn vooraf met het bouwteam de opbouw van de verschillende gevelpakketten bepaald en is er met behulp van principe details vastgelegd wat de uitgangspunten zouden worden voor het model.
Door de van tevoren gemaakte afspraken konden gaandeweg het proces de modellen van de constructeur en de landschapsarchitect moeiteloos worden ingepast in het model van FARO. Hiermee hebben we de afstemming tussen de verschillende disciplines weten te optimaliseren.

De werktekeningen zijn gegenereerd door het samenvoegen van het model van FARO en de constructeur. Het kunnen samenvoegen van de modellen vraagt vooraf om een goede afstemming, met als voordeel dat eventuele fouten in een vroeg stadium ontdekt kunnen worden en niet pas tijdens de bouw. Ook zijn nieuwe inzichten en wijzigingen snel doorgevoerd en verwerkt.

Duurzaamheid
Het model staat op zogeheten Rd-coördinaten zodat het model geschikt kan worden gemaakt voor het uitwerken van een materialenpaspoort. Wat zou bijdragen aan de circulariteit van het project.
Het hele project is gasloos en voorzien van hoogwaardige installaties, zoals een warmtepomp met bodembron en koelmogelijkheid. Samen met de goed geïsoleerde schil en de grote hoeveelheid PV is het gelukt zeer duurzame woningen te ontwikkelen met een EPC-waarde van 0,0.