Zwethof ligt in het open en waterrijke slagenlandschap van de Zwet- en Grote Blankaartpolder aan de zuidzijde van Zoeterwoude-Dorp. Het plan is ingebed in het oer-Hollandse landschap met haar lange kavels, boerensloten, molens, dijken en weidse uitzichten. Puur en landelijk wonen, met behoud van de weidsheid van het gebied als totaal en de lange zichtlijnen over de kavels in het bijzonder. Het water vormt de drager van de planstructuur.

  • Programma 15 vrijstaande woningen, 18 tweekappers, 8 rijwoningen
  • Opdrachtgever AM
  • Aannemer Boer Nieuwerbrug bv
  • In samenwerking met gemeente Zoeterwoude, Feddes/Olthof landschapsarchitecten, Trafique, Pieters Bouwtechniek
00/00

Omringd door water, uitkijken over de polder

De stedenbouwkundige hoofdopzet van het plan is een eilandenstructuur gebaseerd op het veenweide landschap. De erfeilanden vormen samen een klein buurtschap. Soortgelijke woonmilieus in de buurt, zoals De Zuidbuurt en het Watertje in Zoeterwoude-Dorp vormen een directe inspiratiebron. De erfeilanden liggen aan de nieuwe kade die het bestaande verkavelingspatroon volgt en die aansluit op de Dr. Kortmannstraat. Door de nieuw kade toe te voegen wordt de huidige dorpsrand verzacht en gaat deze als vanzelfsprekend over in het karakteristieke landschap.

Het plan is opgezet zoals de vroegere lintdorpen in veenlandschappen: langs het water liggen aan weerszijden eilandjes, ingericht als boerenerven. Elk erfeiland bestaat uit een hoofdhuis en een of enkele schuurwoningen en bijgebouwen. Ze vormen, samen met groene hagen, bomen en rietkragen een landschappelijk ensemble. Het hoofdhuis heeft een rijkere detaillering, soms ook meer hoogte en een iets dominantere ligging. Een beeldbepalende solitaire boom in de voortuin kan het beeld versterken.

Landschappelijke en dorpse erfeilanden
Het plan kent twee type erfeilanden: De landschappelijke en de dorpse erfeilanden. Het landschappelijke erf kenmerkt zich door eenheid en rust. Vanuit het landschap gezien is het aanzicht van de schuren met lage goot terughoudend. Het hoofdhuis kan groter zijn maar is niet direct zichtbaar vanuit het landschap. Deze eilanden hebben rondom brede rietkragen die het natuurlijke aanzicht van de nieuwe dorpsrand versterken.

Het dorpse erf heeft wat meer variatie in uitstraling. Ook hier hebben de schuren een lage goot. Het hoofdhuis kan groter zijn en ligt aan of nabij de kade. Deze eilanden hebben een duurzame beschoeiing, die aansluit bij soortgelijke kavels aan het water in het oude dorp.

De woningen hebben allemaal een natuurlijke uitstraling. Door de setting roepen ze herinneringen op aan vroeger, maar architectonisch zijn ze onmiskenbaar van deze tijd. Er is veel variatie en aandacht voor detail: Sommige huizen hebben bijzonder metselwerk of een geheel houten gevel, weer andere hebben een houten veranda. In deze ambachtelijke filosofie past ook de keuze voor rieten dakbedekking in een eigentijdse vormgeving.