Aan de oostkant van Ede ontwierp FARO voor het Boddegat een super duurzame wijk met 12 woningen. De wijk is door de toekomstige bewoners zelf ontwikkeld, in de vorm van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Ze kozen voor een prachtige plek aan de rand van de Sysselt, een uitgestrekt golvend bosgebied met beukenlanen, eiken en dennen en een enkele zandverstuiving. Een mooi decor om de interactie mee aan te gaan.

  • Programma 12 eengezinswoningen
  • Opdrachtgever Vereniging 't Boddegat
  • Realisatie Aannemersbedrijf van Bekkum
  • Oplevering 2019
00/00
FARO Boddegat Ede
FARO Boddegat Ede
FARO Ede Boddegat
FARO Boddegat Ede
FARO Boddegat Ede
FARO Boddegat Ede
FARO Boddegat Ede

Samenleven in en met het boslandschap

De toekomstige bewoners van het Boddegat delen een duidelijk gemeenschappelijk ideaal: het realiseren van een zo duurzaam mogelijke wijk, zowel bouwtechnisch en sociaal als landschappelijk en ecologisch.

Een mooiere plek kun je je niet wensen voor een dergelijk plan. De wijk en de woningen zijn ontworpen in directe samenhang met het bestaande glooiende boslandschap. Een aantal woningen ligt deels verzonken in het landschap en de begroeiing van de tuinen loopt natuurlijk over in het bos. Het landschapsplan stimuleert bovendien een rijke biodiversiteit. De woningen zijn ontwikkeld als een soort bouwdoos of modulair systeem. Er is een basiswoning van twee verdiepingen. De bewoners kunnen deze basis uitbreiden met toevoegingen als een serre, een veranda, een uitbouw of bijvoorbeeld  en dakopbouw. Al die verschillende wensen leveren vanzelf al een speels en gevariëerd beeld op. Houtconstructies, gecombineerd met gevels van gele baksteen en donkere houten geveldelen, bepalen het beeld van de woningen. Door hierin te variëren kunnen bewoners ook mede bepalen hoe hun woning eruit komt ziet. Zo is er een diverse en levendige wijk ontstaan.

Sociale duurzaamheid is ook een belangrijk thema. De huishoudens zijn heel divers: jong-oud, gezin-alleenstaand, klein-groot. Het samen ontwikkelen en onderhouden van de wijk en de gedeelde idealen dragen erg bij aan het gemeenschapsgevoel. Ook is er een gezamenlijke ruimte, een vuurplaats, een groentetuin en een speelplek. Allemaal elementen die uitlokken tot interactie en het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

De wijk is energieneutraal op wijkniveau. Daarbij zijn de woningen bijzonder goed geïsoleerd (passiefhuisniveau), en kunnen door middel van PV-panelen en zonnecollectoren hun eigen energie opwekken.