Het Tjadenterrein is een fantastische plek op de ontmoeting van het Spaarne en de Ringvaart, in het zuidelijkste puntje van de gemeente Haarlem. Wibaut/AIVM hebben het terrein in het voorjaar van 2017 verworven, met als doel het bedrijfsterrein, dat al 20 jaar buiten gebruik is, te herontwikkelen tot een hoogwaardig woonmilieu. De schaal en typologie van de oorspronkelijke bebouwing en de losse industrieverkaveling zijn vertaald in gebouwen met wisselende kaprichtingen en verspringende gevellijnen.

  • programma 32 woningen
  • Opdrachtgever Wibaut/AIVM
  • Aannemer Bouwgroep Horsman & Co.
  • Gereed 2023
  • Verkoop via www.haarlembuiten.nl
00/00

In ruimtelijk opzicht vormt het gebied een enclave, het driehoekig plangebied is aan twee zijden gelegen aan respectievelijk het Spaarne en de Ringvaart, de derde zijde wordt omzoomd door een boomwal. Twee werelden komen op deze plek samen: de wereld van het water, de industrie en de wereld van de polder, het boerenleven. De architectuur vindt dan ook zijn oorsprong in een mix van industriële en landelijke architectuur van loodsen en schuren.

Ter ondersteuning van het landelijke karakter van de plek hebben de gebouwen een gevarieerde kap- en goothoogte. Omdat ze gedraaid staan ten opzichte van elkaar, ontstaan er verrassende doorkijkjes in de richting van de polder en het water.

De samenhang in dit gevarieerde scala van woningtypen is vooral gezocht in de materialisering. Er is gekozen voor een evenwichtig naturel palet met grijs-bruine tinten. Dit maakt bovendien dat de gebouwen zich bescheiden opstellen naar het omliggende landschap.

Het project omvat 11 gebouwen met in totaal 32 woningen. Conform de nieuwe eisen van de gemeente worden de woningen gasloos uitgevoerd. Dat is gerealiseerd door de woningen goed te isoleren en ze te voorzien van duurzame installaties, waardoor ze vergaand in hun eigen energiebehoefte voorzien. Ze zijn uitgerust met individuele warmtepompen, PV panelen en WTW-installaties en hebben een EPC-waarde van 0,0.

De woningen zijn per type bovendien zo ontworpen dat de hoge zomerzon zoveel mogelijk wordt tegengehouden terwijl de lage winterzon de woningen wel opwarmt. Daaraan danken de loodswoningen achter de zongevel hun unieke wintertuin. Deze ‘tussenkamer’ maakt het mogelijk om in het voor- en naseizoen comfortabel op de overgang van binnen en buiten te verblijven.

Hemelwater wordt niet geloosd via het riool, maar via wadi’s teruggevoerd in de natuur. Verder worden er onder andere ingemetselde nestkasten aangebracht, een kerkuilenkast geplaatst en een paddenpoel aangelegd. Wonen in Haarlem Buiten is kortom wonen in en met respect voor het polderlandschap.