De studie ‘Heilige Huisjes’ is een onderzoek naar slimmere sociale huurwoningen, de zogenaamde sociale huurwoning 2.0. Doordat bouwkosten stijgen en de sociale huurprijzen gemaximeerd zijn, staat de haalbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe sociale woningen onder druk. Hoe kan men hier mee omgaan? Kunnen met name sociale huurwoningen goedkoper worden gebouwd door ze kleiner (en slimmer) te ontwerpen? We verkennen de mogelijkheden aan de hand van woontrends en minimale kwaliteitseisen, waarbij het omvergooien van doorgaans heilige huisjes niet wordt geschuwd.

  • Programma Onderzoek naar slimmere sociale huurwoningen
  • Gereed 2018
00/00
FARO architecten Heilige huisjes 05
FARO architecten Heilige huisjes 04
FARO-architecten-onderzoek-heiligehuisjes 08
FARO architecten onderzoek heilige huisjes 09
FARO architecten onderzoek Heilige huisjes 02
FARO architecten Heilige huisjes 07

Een zoektocht naar betaalbare huurwoningen

We gebruiken het Bouwbesluit als ondergrens voor de minimale kwaliteitseisen. Verder gooien we alle heilige huisjes overboord. Welke woonaspecten zijn nodig en welke zijn een vorm van luxe? Welke kwaliteiten zijn van belang? Dit onderzoek visualiseert deze inhoudelijke discussie, waardoor de consequenties van verkleinen helder worden.

Daarmee zijn de resultaten van het onderzoek interessant bij het beoordelen van de bestaande woningvoorraad, waarin veelal kleine woningen worden betrokken door huurders. Bedrijven als IKEA spelen hier op in met slimme interieuroplossingen. Wat kunnen we hier van leren? Ook voor nieuwbouw van sociale huurwoningen is dit onderzoek interessant. Woningcorporaties bouwen vaak veel ‘generieke’ woningen. Woningen waar veel verschillende doelgroepen zich in thuis kunnen voelen. Veel nieuwe woningen worden bijvoorbeeld gebouwd met Woonkeur als uitgangspunt, zodat de woningen levensloopbestendig worden en geschikt voor een breed scala aan bewonersdoelgroepen. Kleinere woningen die niet aan de Woonkeur voldoen kunnen echter zeer aantrekkelijk zijn voor specifieke doelgroepen. Dit onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop goedkoper en specifieker kan worden gebouwd als woningcorporaties durven te selecteren op bewonersgroepen.

Voor dit onderzoek hanteren we een aantal uitgangspunten. We gebruiken het Bouwbesluit als ondergrens voor de minimale kwaliteitseisen. De nieuwe plattegronden worden vergeleken aan de hand van referentiewoningen, zodat de basiskwaliteit en relatieve besparing op de investeringskosten goed zijn te herleiden. Deze referentiewoningen zijn de woningen die corporaties de afgelopen jaren gewend waren te bouwen.

We kijken welke functies collectief kunnen bij woningen kleiner dan 50 m2, zoals buitenruimte, fietsenbergingen en wasmachines. We laten extra’s zoals de entreehal en het separaat toilet los. We kijken hoe verkeersruimte geminimaliseerd kan worden of zelfs verblijfskwaliteit kan krijgen door multifunctionele ruimtes te maken. De verschillende deelonderzoeken naar woonfuncties, woonkwaliteiten en flexibele oplossingen hebben geleid tot een serie plattegronden waarin de mogelijkheden voor verschillende woningtypologieën zijn gevisualiseerd.