Stel je voor: klein is groot genoeg voor jou. Dit ‘Tiny house’ genaamd TinyTIM gebruikt weinig grondstoffen, is zuinig met energiegebruik en heeft lage woonkosten. Als je Tiny gaat, kies je voor ‘less is more’. Je kiest slimmere alternatieven voor de reguliere oplossingen. De vraag is hoe dit kan met behoud van kwaliteit en comfort.

  • Programma zelfvoorzienend tiny house
  • Opdrachtgever FARO architecten
  • Aannemer C. Van der Grift BV i.s.m. studenten
  • Gereed 2016
FARO architecten Tiny Tim 04
De autarkische Tiny TIM heeft mede als doel om aan te tonen dat het kan, dat er meer mogelijk is dan mensen denken. Dante Föllmi

Vanuit mijn studie Future Planet Studies werd ik constant geconfronteerd met wat je doet en dat onze manier van leven vervuilend is. Vanuit daar is mijn interesse voor een zelfvoorzienende levensstijl ontstaan, waarbij je zo min mogelijk milieu impact hebt. Ook omdat ik geloof dat het niet eens heel moeilijk is. Dat was een belangrijke motivatie. De autarkische Tiny TIM heeft mede als doel om aan te tonen dat het kan, dat er meer mogelijk is dan mensen denken.

00/00
FARO architecten Tiny Tim 05
FARO architecten Tiny Tim 03
FARO architecten Tiny Tim 01
FARO architecten Tiny TIM

Timber Independent Mobile

Tiny TIM is flex­i­bel met een mul­ti­func­tion­eel interieur. Alles gebeurt op 15 m2: lades zijn ver­stopt onder de keuken, samen met een uitschuif­baar bed, de trap her­bergt extra bergruimte, de bank kan ook wor­den gebruikt als bed en de bad­kamer is bovenop de tech­nis­che instal­laties geplaatst.

Tiny TIM is 90% hout. Hout is licht, hout ademt, hout isoleert, is sterk en mul­ti­func­tion­eel. Tiny TIM gebruikt hout duurzaam: de kool­laag op de gebrande delen beschermt tegen ongedierte, is wat­er­af­s­to­tend, brand­ver­tra­gend en schilderen is niet nodig. De houten koz­i­j­nen van Accoya zijn met azijn behan­deld, waar­door ook hier schilderen niet nodig is. De con­struc­tie bestaat uit SIP-​panelen (Struc­turaly Insu­lated Pan­els), waar­door het tiny house licht, sterk en ade­mend is.

Tiny TIM is 100% duurzaam en autarkisch op het gebied van water en energie. De waterzuiv­erende groene wand fil­tert het douchewa­ter, afwaswa­ter en urine uit het droog­toi­let tot schoon drinkbaar water. Hybride zon­nepan­e­len op het dak oog­sten op drie manieren energie uit het­zelfde opper­vlak: via zon­necellen (Pho­to­Voltaïsch) en via een com­bi­natie van warm water en lucht. Met behulp van een klein warmtepom­pje wordt energie opges­la­gen in een buffer­vat met 500 liter water. Dit warme water zorgt zowel voor de ver­warm­ing van de Tiny TIM als voor warm tap­wa­ter. Over­tol­lige energie wordt in accu’s opges­la­gen voor de min­der zon­nige dagen.

Tiny TIM is mobiel en kan een­voudig wor­den getrans­porteerd met behulp van een trailer en een reg­ulier BE-​rijbewijs. Daar­door kan Tiny TIM ook wor­den ingezet op locaties waar andere oplossin­gen te duur of tech­nisch niet haal­baar zijn. Zo kan Tiny TIM voor ver­schil­lende doelein­den wor­den gebruikt, van stu­den­ten­won­ing tot recre­atiewon­ing of als tijdelijke woning.

Inter­esse in een eigen Tiny TIM? Kijk op de web­site van Tiny TIM of neem con­tact met ons op: info@​tinytimhouse.​nl.