Op uitnodiging van Projectbureau IJburg heeft FARO met projectgroep IJburg, DELVA en Mecanoo gewerkt aan het stedenbouwkundig plan voor Strandeiland. FARO heeft met name gewerkt aan een beeld, typologie- en dichtheidsonderzoek voor de Muiderbuurt van het strandeiland en de Makerskade..

Op vele vlakken zijn de duurzaamheidsambities hoog. Circulariteit en energiepositiviteit zijn belangrijk maar ook biodiversiteit en mobiliteit zijn belangrijke aandachtspunten. Strandeiland wordt een eiland om te wonen, te werken en te recreëren.

  • Programma Concept stedenbouwkundig plan Strandeiland
  • Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
  • In samenwerking met Mecanoo Architecten en Delva Landscape Architecture, projectgroep IJburg
  • Gereed hoofdopzet 2018
00/00
FARO architecten IJburg fase 2 Amsterdam 01
FARO architecten IJburg fase 2 Amsterdam 05
FARO architecten IJburg fase 2 Amsterdam 06
FARO architecten IJburg fase 2 Amsterdam 08
FARO architecten IJburg fase 2 Amsterdam 04

Duurzaamheid begint bij stedenbouw

Strandeiland wordt een plek voor iedere stedeling, van starter tot gezin, die houdt van water, strand en open landschap, gecombineerd met een dichtheid die past bij Amsterdam. Strandeiland moet een herkenbare eigen en toch echt Amsterdamse identiteit krijgen. Door het inzetten van straten met wadi’s met duinbeplanting en woningen met veranda’s zijn twee sterke ingrediënten bepaald voor een aantrekkelijke sfeer in de openbare ruimte.

Strandeiland maakt deel uit van de IJburgarchipel, een groep van kunstmatige eilanden in het IJmeer. Wie de stad vanaf het Markermeer benadert, zal bij Strandeiland Amsterdam binnenvaren. Hier zal het eiland zich manifesteren door het land dat hoog en stenig uit het water oprijst: het Oosterend. Aan de IJburgbaai, ter hoogte van de toegang tot Strandeiland, krijgen de voorzieningen, het commerciële programma en het stadstrand een plek. Dit wordt eveneens de zone waar de bebouwing intensiever en hoger wordt. De hoge accenten markeren de sluis en de toegang tot het eiland.

Strandeiland krijgt een aantrekkelijk binnenwater; het Oog genaamd. Dit water loopt gelijk aan een oergeul, het oude stroomgebied van de rivier de Vecht. Om het Oog heen komen twee verschillende buurten te liggen, de Pampusbuurt en de Muiderbuurt. De Pampusbuurt geeft het gevoel van ‘stedelijk wonen aan een groot water’, terwijl in de Muiderbuurt meer het gevoel van ‘wonen in de luwte aan het landschap’ geldt. De westrand van de Muiderbuurt, tegenover Centrumeiland, geeft aanleiding voor een gemengd en stoer woon- en werkmilieu op een doorlopende openbare kade: de Makerskade.

De gemeente Amsterdam wil koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. De toekomstige bebouwing wordt energiepositief, circulair, klimaatbestendig en natuurinclusief. De belangrijkste duurzaamheidsambitie van de gemeente voor Strandeiland is om het eiland energieleverend en emissievrij te ontwikkelen. Strandeiland krijgt een duurzame warmte- en koudevoorziening. Ook wordt hier voor het eerst in Amsterdam op grote schaal nieuwe sanitatie uitgerold: een circulair systeem waarbij afvalwater te gebruiken is voor het terugwinnen van grondstoffen, energie en warmte. Strandeiland koppelt daarmee ‘schoonheid aan schoonheid’.