De Hallen is een gebied rondom een voormalige tramremise in Oud-West in Amsterdam. Deze tramremise is een complex vol stedelijke activiteit met onder andere een filmhuis, horeca, een hotel en mode-ateliers. Mede om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is rondom deze plek woningbouw ontwikkeld in een zeer hoge dichtheid.

  • Programma 171 woningen, 2 commerciële ruimtes, parkeerkelder met 306 parkeerplaatsen en bergingen
  • Opdrachtgever Van Wijnen Projectontwikkeling
  • Aannemer Van Wijnen
  • Mee-modellerende partijen Saarberg & Partners en Wijcon
  • Constructeur Wijcon
  • Adviseur bouwfysica Nieman
  • Gereed 2015
Dat het appartement één aaneengesloten ruimte vormt, dat vind ik echt heel cool. Jeff ten Haken, bewoner

Dat het appartement één aaneengesloten ruimte vormt met een ononderbroken doorloop van de woonkamer naar de keuken en van de keuken naar de eetkamer, dat vind ik echt heel cool. Wij gaan hier nu weg vanwege gezinsuitbreiding. Het uitzicht ga ik missen en deze fijne buurt, dat je op zo’n plekje mag wonen midden in het oude deel van de stad en toch de luxe hebt van deze nieuwbouw dat is echt bijzonder geweest.

00/00
FARO-architecten-Kwintijn-Amsterdam-1920
FARO architecten Kwintijn 1 Amsterdam 05
FARO architecten Kwintijn 1 Amsterdam 04
FARO-architecten-Kwintijn-1-Amsterdam-11
FARO architecten Kwintijn 1 Amsterdam 01
FARO architecten Kwintijn Amsterdam 07

Hoogstedelijke hoven bij de Hallen

FARO ontwierp in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling in dit gebied 171 woningen in drie complexen bovenop een parkeergarage in twee lagen met 306 plekken. Een belangrijk deel van de woningen is afgenomen door Altera Vastgoed NV en een deel door corporatie De Alliantie.

Het Oranjehuis, onderdeel van het project aan de Kostver­lorenkade, is een mooi voor­beeld van een zorg­pro­ject, ingebed in een gemengd groot­st­edelijk woonge­bouw. Het Oran­je­huis wordt bewoond door cliën­ten van de Bli­jf­groep (Blijf van mijn Lijfhuis) en zorgt voor opvang van vrouwen en kinderen die even ergens anders moeten wonen. Het bestaat uit 53 wooneen­heden en een aan­tal geza­men­lijke voorzienin­gen, zoals 2 nood­kamers, 2 huiskamers, kinder­w­erk, een speelplaats en een aan­tal kantoorruimten.

Het ontwerp moest passen binnen een strak en uitdagend stedenbouwkundig plan, gemaakt door DRO Amsterdam/ Danny Edwards stadsontwerp. Bij het benutten van de bestemmingsplanruimte (nodig om voldoende grondopbrengst te halen) ontstaat een hoge stedelijke dichtheid (FSI netto is 5!). Dit zorgt ervoor dat binnen het plan woningen aan te wijzen zijn met flinke minpunten op het gebied van oriëntatie op de zon en afstand tot andere woningen. Aan FARO de taak om deze minpunten te compenseren op andere vlakken. Een van de positieve aspecten is de levendige stedelijkheid van de buurt. Ook op het gebied van architectuur en woningplattegronden kon compensatie gevonden worden. Een mooi gedetailleerd gebouw met een bijzondere entree en een goede plattegrond draagt veel bij aan het woonplezier van mensen.

Het centrale doel van het project De Hallen is het maken van een hoogstedelijke, publieke plek met een sterk culturele uitstraling. Wij ondersteunen deze essentie en het is onze ambitie om dit niet eenduidig op te vatten. Het is geen plan dat enkel een industriële uitstraling heeft, het is geen letterlijke uitvergroting van De Hallen, het is geen ‘pandje pandje architectuur’. In onze interpretatie wordt het een ensemble dat primair reageert op De Hallen maar daarbij ook een samenspel is van meerdere invloeden. De mix van deze invloeden moet leiden tot een nieuwe laag in de tijd. Een laag die ook past bij het programma met veel woningbouw maar voldoende knipoogt naar de geschiedenis.

De drie gebouwen van De Hallen Zuid vormen samen een collectieve binnenhof, die bovenop de parkeergarage is ingericht als tuin. In het ontwerp maakt FARO nadrukkelijk onderscheid tussen de robuuste, stoere buitenkant en deze binnenhof, die veel lichter van kleur is. De lichte kleurstelling compenseert de geringe hoeveelheid aan zon- en daglicht. De robuuste buitenkant refereert naar de industriële bebouwing die blijft staan en het verleden. Tegelijkertijd is deze referentie niet eenduidig, de gebouwen ontkennen niet dat ze woongebouwen zijn. In essentie is ieder gebouw in het ensemble vanaf de openbare ruimte beschouwd een kloek gebouw onder een dubbele kap met een eenvoudig ritme van ramen.

Afhankelijk van de positie in het plan worden hier nuances in aangebracht. Er zijn duidelijke verschillen. Zo is bijvoorbeeld het blok aan de Bilderdijkkade een gebouw in een rij, terwijl het hoge blok is opgebouwd uit een hoog en een laag volume dat veel meer los in de ruimte staat.

De samenhang tussen de gebouwen is een belangrijk vraagstuk. De Hallen Zuid is onderdeel van een groter plan, waarvan de Hallen Noord later zal worden ontwikkeld. Vandaar dat gekozen is voor een ensemble van bij elkaar horende gebouwen met een eigen kleurstelling binnen een afgestemd pallet. De Hallen Noord kon daar later eenvoudig bij aansluiten.

Het project is bij uitstek een voorbeeld van budget gestuurd ontwerpen. Uit afspraken met de gemeente en afnemers volgt een strak kader waarbinnen het project moet worden gerealiseerd. In overleg met Van Wijnen is een ontwerpsystematiek gekozen die inspeelt op rationeel bouwen binnen de gegeven randvoorwaarden. Daarnaast draagt de gekozen architectonische thematiek bij aan het realiseren van een hoogwaardig ensemble met weinig middelen.