In opdracht van woningcorporatie de Alliantie ontwierp Faro de eerste 59 sociale huurwoningen op Centrumeiland. In 2025 zal het eiland getransformeerd zijn tot een aantrekkelijke en duurzame wijk met zo’n twaalfhonderd zelfbouwwoningen en driehonderd sociale huurwoningen. Met dit blok heeft Faro de primeur op het eiland.

 • Programma 59 woningen
 • Opdrachtgever De Alliantie Ontwikkeling
 • Aannemer Hillen & Roosen
 • Samenwerkende partijen Van Rossum en Nieman, beide raadgevende ingenieurs
 • BIM protocol Hillen & Roosen en FARO
 • Co-makers Hemubo, Hillen & Roosen
 • Gereed 2022
00/00 Bekijk in AR
 1. Installeer op je mobiel eenmalig de Augment app
 2. Scan met je camera de QR-Code
 3. Kies > view in your space
 4. Richt op een leeg oppervlak en klik om het model te plaatsen

Huur en zelfbouw hand in hand

Het is bijzonder dat op de grootste zelfbouwlocatie van Amsterdam ook ruimte is voor sociale woningbouw. Een mooie kans in deze tijd van schaarste.

Schaal, volumes en materiaalgebruik: beleving
Om het gebouw goed in te passen in een wijk met voornamelijk particuliere kavels en kleine CPO’s, is het grote volume visueel opgedeeld in kleinere percelen. Waar de ruimte zich opent en het gebouw grenst aan een plein met wadi, is de gebouwhoogte opgetrokken tot vijf bouwlagen. Op deze manier ontstaan stevige hoeken. De twee gebouwentrees worden verder benadrukt door de duurzame hardsteen gevelafwerking. Het gevelmetselwerk in drie hoofdkleuren zorgt voor samenhang tussen de bouwdelen.

Het aangrenzende middelste bouwdeel in vier bouwlagen lijkt in schaal en geveltypologie op een herenhuis. De voordeuren van de begane grond komen direct uit op straat en dragen bij aan dit gevoel. Gevelbankjes nodigen uit tot buitenverblijf en ontmoeting. Alle privé buitenruimten aan de achterkant zijn op de collectieve binnentuin gericht. Lekker op de zon! De noordgevel heeft een gezamenlijke toegang tot het binnenterrein. Hier komt een collectieve moestuin of groene speeltuin, die door de bewoners gezamenlijk wordt ingericht en beheerd.

Duurzaam
De woningen van de Alliantie worden energiezuinig en aardgasvrij. Ze worden aangesloten op het centrale warmte en koude opslagsysteem (WKO) in de wijk. Met dit systeem worden warmte en kou opgeslagen in de bodem. In de zomer wordt het gebouw daarmee gekoeld en in de winter verwarmd. Daarnaast krijgen de woningen een goede isolatie.

Amsterdam Rainproof
Centrumeiland IJburg is opgezet volgens het principe van Amsterdam Rainproof. Een initiatief om de stad bestand te maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. En om regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter te benutten. Dit betekent dat regenwater wordt opgevangen, hergebruikt en in de bodem geïnfiltreerd, binnen het eigen kavel. Geen sinecure bij een appartementengebouw. Naast waterberging op de daken worden ondergrondse infiltratiekratten opgenomen onder de bewonersparkeerplaatsen.
Daarnaast is het gehele openbare gebied op Centrumeiland, buiten de rooilijn, uitgewerkt als één groot afschotvlak. Overtollig regenwater dat niet direct in de ondergrond kan infiltreren wordt afgevoerd in wadi’s die onderdeel zijn van een fijnmazige groenstructuur.