Staringbuurt is het sluitstuk van de succesvolle fysieke herstructurering van Spangen die halverwege de jaren negentig is ingezet. Het plan verplaatst het Staringplein van een meer perifere locatie naar het hart van dit deel van Spangen. Naast stedenbouwkundige en programmatische uitgangpunten lag hier voor Woonstad Rotterdam ook een belangrijke ambitie op het vlak van energie en klimaatadaptatie.

  • Programma 80 woningen
  • Opdrachtgever Woonstad Rotterdam
  • Aannemer Gebr. Verschoor
  • Gereed 2019
00/00

Klimaatneutraal achter rijke straatwanden

Doel van de grote herstructurering van Spangen was het verbeteren van het woonklimaat en het vergroten van de diversiteit van het aanbod op deze woningmarkt. Dat is ook de reden dat Woonstad Rotterdam een deel van de woningen aanbiedt als relatief dure huurwoningen. Waar het gesloopte deel portieketage woningen waren, is het nieuwe plan opgebouwd uit eengezinswoningen met bijzondere types op de hoeken.

Het Staringplein is naar binnen geplaatst waardoor het veel meer het aangenaam groene hart van de buurt is geworden. De toegang van het plein vanaf de doorgaande Nicolaas Beetsstraat is opgeluisterd met een kunstwerk op de beide kopgevels van Milou van Ham.

Architectonisch draait het in Spangen om het maken van rijke straatwanden. Niet de individuele woning maar de totaalcompositie is belangrijk, met daarbinnen veel aandacht voor detail in gevarieerd metselwerk. Het kleurpalet van de diverse bakstenen en alle andere materialen, zoals de hardstenen plinten, is afgestemd op de omgeving om zo een goede aansluiting te vinden bij de bestaande wanden.
In de omgang met entrees, grote raampartijen en bijvoorbeeld gevelbankjes krijgt ook de menselijke maat een voorname plek in de compositie.

Samen met Woonstad Rotterdam is veel aandacht geschonken aan het klimaatneutraal maken van de woningen. Met bijzondere geïntegreerde oplossingen voor PV en warmtepompen waarbij ook is gekeken hoe het in de toekomst door de corporatie goed beheerd kan worden.

Een ander belangrijk punt is klimaatadaptatie. Zo zijn er slimme oplossingen voor het opvangen van piekbuien en het vasthouden en gecontroleerd afvoeren van het hemelwater. Al het water wordt geleid naar de groene binnentuinen, die dienen als piekopvang, maar ook een belangrijke functie hebben voor bewoners en biodiversiteit.