Wie de plattegrond bekijkt ziet in Biesland wellicht een suburbane uitbreiding, zoals er vele Vinex-wijken in Nederland zijn. Maar wie in Biesland woont of verblijft ervaart een heel andere sfeer. Dorps en met een grote mix van en variatie aan woningen, die toch een samenhangend geheel vormen. Deze fijnmazige verscheidenheid is exact wat wij beoogden in het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan dat we samen met Heren5 opstelden. Geen Vinex, maar Vimix.

  • Opdrachtgever Tekton Projectontwikkeling (tot 2004) en Kanters Projectontwikkeling (vanaf 2004)
  • In samenwerking met Heren5 en H+N+S
  • Werkzaamheden stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, supervisie
  • Vervolgwerkzaamheden architectonisch ontwerp 167 woningen
  • Programma ca. 500 woningen
  • Dichtheid 30 woningen per hectare
  • Planvorming gereed 2002
  • Uitvoering gereed 2009
00/00
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 03
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 06
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 05
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 02
FARO architecten Ypenburg Biesland Den Haag 01

Een dorp in Vinexland

Bij het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan lieten we ons inspireren door de historische ontwikkeling van dorpen. Van oudsher liet iedereen op zijn eigen grond een huis bouwen. Maar dat leidde niet tot een allegaartje. Door de beperkte hoeveelheid beschikbare bouwmaterialen en technische mogelijkheden was er altijd een vanzelfsprekende samenhang tussen de woningen in een dorp. Door de toename aan materialen en technieken is samenhang anno nu alleen te bereiken met goede spelregels. Die ontwierpen we voor Biesland: een wijk met bijna 500 woningen in de sfeer van een dorp.

De spelregels in het beeldkwaliteitsplan gaan over materialen, dakhellingen, goothoogtes en de overgangen tussen privé en openbaar gebied. Zo is de maatvoering van alle kappen gebaseerd op de oude boerenverhoudingen van 3:4:5 (53 graden). Ook de keuze voor een duurzaam en ingetogen palet aan materialen en kleuren geeft de dorpse wijk veel samenhang.

Vimix
De fijnmazige mix van sociale huur, vrije kavels en projectmatige vrije sector die Biesland kenmerkt noemen we knipogend Vimix. Dit in tegenstelling tot het ontmengen dat in die tijd gebruikelijke was in de Vinex-wijken. Bij Vimix hebben architecten veel vrijheid, maar schikken ze zich dankzij de spelregels ook naar het totaal. Onder supervisie van FARO en Heren5 zijn de ontwerpen van alle architecten goed op elkaar afgestemd. Alleen echte architectuurkenners kunnen aanwijzen welke woning van welke architect is. Samen met Heren5 ontwierpen wij ook vele woningen. Wie herkent ‘onze’ woningen…?

Informele openbare ruimte
Voor een dorpse sfeer is de openbare ruimte heel belangrijk. Samen met H+N+S ontwierpen we een openbare ruimte die veel ruimte geeft aan kinderen om te spelen en fietsen. De intieme, dorpse en smalle straatprofielen zijn gebaseerd op het principe van ‘shared space’, waarbij alle verkeersdeelnemers gebruik maken van dezelfde ruimte. Het ontbreken van trottoirs geeft kinderen meer speelmogelijkheden. Bovendien dwingen smalle straten automobilisten tot langzaam rijden en is er geen parkeermogelijkheid langs de straten. Daardoor is er altijd goed zicht op spelende kinderen. Samen met het groen en water in de wijk zorgen deze dorpse straatprofielen voor een informele woonsfeer.