Haarlem Buiten ligt op een fantastische plek in het zuidelijkste puntje van de gemeente Haarlem, waar het Spaarne en de Ringvaart elkaar ontmoeten. Het vervuilde bedrijfsterrein, dat al 20 jaar buiten gebruik is, is gesaneerd en herontwikkeld tot een hoogwaardig woonmilieu. De landschappelijke kwaliteiten van deze plek vormden onze directe inspiratiebron voor het nieuwe buurtschap, net als de uitstraling van de oorspronkelijke industriële gebouwen.

  • Opdrachtgever Wibaut & AIVM
  • In samenwerking met MXT landschappen
  • Werkzaamheden stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan, supervisie
  • Vervolgwerkzaamheden architectonische uitwerking
  • Programma 32 woningen
  • Dichtheid 20 woningen per hectare
  • Beeld maquette Hans Verleur
  • Planvorming gereed 2020
  • Uitvoering gereed 2023
00/00

Van vervuild terrein naar duurzaam woonmilieu

In de planvorming voor de 32 woningen in Haarlem Buiten werkten we aan het stedenbouwkundig plan, het landschap, de openbare ruimte en de architectonische uitwerking. We lieten ons daarbij inspireren door de landschappelijke ligging. De wereld van het water en de industrie ontmoet hier de wereld van de polder en het boerenleven. Net als bij de boerenerven groepeerden we gevarieerde gebouw- en woningtypes losjes in het landschap. Net dicht genoeg bij elkaar om geborgenheid te bieden. Deels georiënteerd op het water en deels georiënteerd op het landschap. Met gevarieerde kap- en goothoogtes en gedraaid ten opzichte van elkaar. Dit laat ruimte voor verrassende doorkijkjes in de richting van de polder en het water.

Duurzame gebiedsontwikkeling
Wonen in Haarlem Buiten is wonen in en met respect voor het polderlandschap. In ons ontwerp voor deze gebiedsontwikkeling staat duurzaamheid dan ook centraal. Zo wordt hemelwater niet geloosd via het riool, maar via wadi’s teruggevoerd naar de natuur. Om het gebied, naast een prettige woonomgeving, ook aantrekkelijk te maken voor dieren hebben we in de plannen onder meer rekening gehouden met een paddenpoel, een kerkuilenkast en een grote variatie aan planten en bomen als habitat voor vogels en insecten. Voor de architectuur vinden we het belangrijk dat deze klimaatneutraal is, zodat deze naadloos past in het omliggende landelijke gebied. Ook in de architectuur voorzien we in oplossingen voor dieren, bijvoorbeeld in de vorm van ingemetselde nestkasten.

Veilig wonen
Op een voormalig industrieterrein wil je er natuurlijk zeker van zijn er geen schadelijke stoffen achterblijven. Daarom hielden we in onze plannen rekening met het slopen van de oude, vervallen panden en een grondige sanering van de bodem. Alle sloopmaterialen zijn gescheiden voor recycling en het aanwezige asbest is zorgvuldig afgevoerd. Nadat de grond laagje voor laagje is afgegraven en alle mobiele verontreinigingen zijn verwijderd, is er een schone leeflaag aangebracht. Dat biedt de nieuwe bewoners van de woningen een veilige leefomgeving.

De plannen voor Haarlem Buiten zijn opgesteld door onze partner stedenbouw, onder de vlag van Mark van der Heide Urban Design, in samenwerking met FARO.