Waterdorp is het nieuwste plandeel van Vathorst, de grote uitbreidingswijk van Amersfoort. Het is een aanvulling op het meer stedelijke milieu van grachtenstad De Laak, waarvoor we in 2013 al een mooi plan opleverden. Het ontwerp van Waterdorp is gevat in een fraai stedenbouwkundig plan van West8 en is gebaseerd op oud-Hollandse waterdorpen. Binnen dit romantische thema ontstond een nieuw-Hollands waterdorp, ontworpen in nauwe samenwerking met Mix Architectuur en Groosman Partners.

  • Programma 44 koopwoningen
  • Opdrachtgever Heijmans
  • Aannemer Heijmans
  • In samenwerking met Mix architectuur, Groosman Partners
  • Gereed 2020
00/00

Een nieuw-Hollands waterdorp

In contrast tot het stedelijke milieu van Lakerswerf kwam hier een gemoedelijk landelijke sfeer tot leven. Na een grondige analyse van de karakteristieke Oudhollandse waterdorpen bedachten we moderne woningen met op het verleden gebaseerde karakteristieken. Langs smalle, meanderende straatjes, een heuse brink en brede singels staan verschillende woningtypes van de verschillende architecten door elkaar. Korte rijtjes, vrijstaande woningen, verspringende kavels en hoge en lage goten door elkaar. Op verschillende manieren wordt aan nieuw gegraven sloten en singels gewoond. Het meest bijzonder in dat opzicht zijn de woningen met overtuinen: een eigen stukje grond aan het water, aan de overkant van je straatje.

Architectonisch kijken we nadrukkelijk terug naar het verleden, maar met de middelen en het programma van nu. Met karakteristieke elementen, maar nooit echt historiserend. Altijd met een twist: een nieuw-Hollands Tuindorp dus. Met veel aandacht voor de relatie met het maaiveld, de entree en fraaie details. En zonder een overvloed aan auto’s op straat: het parkeren is voor het overgrote deel netjes binnenin de blokken opgelost.

Qua duurzaamheid is het een plan van deze tijd. Energetische maatregelen zijn direct goed in de ontwerpen meegenomen en het vele water en groen zorgen voor een klimaatadaptief plan waar ruimschoots kansen liggen voor het ontstaan van een rijke biodiversiteit.

FARO ontwierp hier 44 koopwoningen in verschillende typen, waaronder een special: ‘de boerenschuur’. Waar West8 tekende voor de hoofdstructuur heeft FARO voor Heijmans de verschillende deelplannen qua verkaveling ingevuld, inclusief 2 aardige sociale huurplannen van de hand van ZECC architecten (de hof en de burgemeester).