In Meerstad staan 25 aardbevingsbestendige woningen, opgetrokken uit bakstenen van Groningse klei. De zorgvuldig gedetailleerde gevels verraden niks van het duurzame houten bouwsysteem dat deze woningen aardbevingsbestendig maakt. Het plan kent twee karakteristieke zijden. Aan de zuidzijde grenzen 14 parkwoningen aan het Woldmeer. Deze woningen staan met hun statige steile kappen en erkers in strak gelid aan het parklandschap dat direct grenst aan het meer. Ze zijn iets opgetild waardoor de woningen zich rijzig tonen. Aan de andere zijde staan 11 verandawoningen aan een intiem hof. Houten veranda’s, gevormd door een stevige kap, bepalen de uitstraling en intimiteit van deze riante huizen.

  • Programma 25 grondgebonden woningen
  • Opdrachtgever Le Clercq Planontwikkeling b.v.
  • Aannemer VDM woningen
  • Stedenbouwkundig plan De Zwarte Hond
  • Gereed 2022
00/00

Meerstad ligt aan de oostkant van Groningen. Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door De Zwarte Hond. Binnen dit plan wordt gestreefd naar een eenduidige wijk in vorm en materiaal. Hierop aansluitend hebben de woningen een expliciete, heldere hoofdvorm. Door de woningen of blokken onderling te laten verspringen en subtiele verschillen in de gevelindeling ontstaat er toch een gevarieerd beeld. Dit wordt nog versterkt door het toevoegen van architectonische elementen als erkers met balkons aan de parkwand en veranda’s aan het hof. Ook aan de detaillering en het materiaalgebruik is bijzondere aandacht besteed.

Zo is het metselwerk aan de parkwand zorgvuldig gedetailleerd. De expressieve vormgeving van de gevelopeningen versterkt de verticaliteit van de gevels. Evenals de statige kappen en trappen die naar het terras en de voordeur leiden. De woningen liggen 68 cm boven straatniveau. Deze ‘afstand tot de straat’ geeft net een beetje extra privacy en verbetert het uitzicht op het meer. Dit hoogteverschil, op de overgang tussen terras en straat, wordt vormgegeven door een tuinmuurtje met daarachter een groenblijvende haag.

Aan de parkwand wordt de rij, van in essentie dezelfde woningen, opgedeeld in 3 ongelijke blokken. Het verspringen van de woningen onderling wordt optisch versterkt door het toepassen van een donkerder steen voor de terugliggende woningen en een lichtere steen voor de uitspringende woningen. Ook hier zijn er subtiele verschillen in gevelindeling.

In de parkwand staan, op een aantal zichtlocaties, bijzondere gebouwen die een markante rol spelen en iets speciaals doen voor Groenewei. In onze rij aan de parkwand maakten we één special: een industrieel pand in een gechipperde witte steen, dat uittorent boven de aanliggende kappen.

De hofwoningen zijn gelegen aan één van de autoluwe hoven van Meerstad. Aan de voorzijde van de woningen lopen de hoven via de tuinen met veranda’s door tot aan de voordeur. Aan het hof wordt geleefd. Openslaande deuren verbinden de woning met de houten veranda. De veranda maakt onderdeel uit van de kap en is daarmee integraal onderdeel van de architectuur. De kap heeft een karakteristiek overstek aan het toekomstige, oostelijk gelegen plein, waar straks ook een school en een voorzieningencluster komen. Aan de andere zijde, waar het hof overgaat in de straat, ‘vouwt’ de veranda zich in. Hier wordt de gevel kleinschaliger en intiemer.

Door hun houten bouwsysteem (HSB) zijn de woningen aardbevingsbestendig, maar ook duurzaam en circulair. De houten elementen en stenen komen van dichtbij, en dat is gunstig voor het transport. Het plan kent enkel groene erfafscheidingen, hetgeen de biodiversiteit ter plaatse bevordert. Ook komen er nestkasten voor vogels, gevelgroen en geïntegreerde plantenbakken op de balkons. Weelderige begroeiing, zonovergoten terrassen en intieme veranda’s, allemaal ingrediënten die garant staan voor een levendige en toekomstbestendige wijk.