Tegenover Fort Beneden Lent en vlakbij het nieuwe Centrum van de Waalsprong ontwerpen wij 88 grondgebonden woningen. Tussen de stevige stedelijkheid van het centrum en het rivierlandschap, met haar boomgaarden en weilanden, resulteert dit in een rijk palet van stadspanden, singelwoningen en hofwoningen. Aan elke zijde is zorgvuldig de aansluiting met de omgeving gezocht. Met in het hart van het blok een groene stedelijke hof met een eigen karakter. Een beschutte plek om te verpozen en elkaar te ontmoeten.

00/00

Tussen rivier en stad

Aan de noordzijde van het blok loopt de Rietgraaf. Dit is de mainstreet van de Hof van Holland. Een stedenbouwkundig en historisch belangrijke structuurlijn, die als een as van oost naar west door het centrumgebied heen loopt. Aan de Rietgraaf worden, naast woningen, winkelpandjes en werkpanden gerealiseerd die bijdragen aan de stedelijke atmosfeer van de straat. De plattegronden, gevels en extra verdiepingshoogte bieden flexibiliteit om werken aan huis eenvoudig mogelijk te maken, conform de wensen van deze tijd.

De zuid- en oostzijde van het plan tonen de karakteristieken van een Singel. De meeste woningen hebben vrij uitzicht op het rivierenlandschap en het fort. De stadsgevel is hier opgebouwd uit meerdere eenheden van telkens drie a vier woningen. Erkers, balkons, en voortuinen met hagen versterken de sfeer van de singel.

In het midden van het blok liggen een aantal woningen in een hofje rondom een wadi gegroepeerd. Vanaf hier is er een prachtig doorzicht op het aanliggende rivierlandschap. De gevels vormen een hechte eenheid. Ze hebben een kleine buitenruimte direct aan het hof, die onderling contact en daarmee de levendigheid in het hof stimuleert.

Conform het centrum van de Hof van Holland zijn de gevels van het plan uitgevoerd in baksteen. De randen van het plan hoofdzakelijk in roodtinten, ton sur ton, voor subtiele nuanceverschillen. Enkele woningen hebben witte accenten of zijn in een contrasterende gele steen uitgevoerd, om zo hun individualiteit te versterken. Het hof heeft een beige-witte steen, met een heldere horizontale belijning, die het verschil tussen beide werelden versterkt.

Er is veel aandacht voor de overgangen tussen openbaar en privé. De woningen aan de Rietgraaf hebben een Delftse stoep. Aan de Boomgaard vormen metselwerk tuinmuren, plantenbakken en bankjes de overgang tussen openbaar en privé. Aan de Singel bepalen voornamelijk hagen en deels veranda’s het beeld naar de openbare ruimte. Aan de Hof heeft elke woning een pergola. Bovendien zijn de tuinmuren mee ontworpen met de hoekwoningen.

In het plan is veel oog voor de biodiversiteit. In de goten en achtergevels worden nestkasten verwerkt. Ook is er een uitgebreid beplantingsplan ontwikkeld, in aansluiting op de habitat van vogels, insecten en andere dieren in de naastgelegen uiterwaarden. Zo ontstaat er een divers en duurzaam plan voor mens en dier, dat optimaal aansluit op de omgeving.