Langs de Schipholweg in Haarlem verrijst, in opdracht van Elan Wonen, een omvangrijk woningbouwproject. Het betreft grotendeels sociale huurwoningen, een aantal huurwoningen in de vrije sector en een aantal koopwoningen. Een grote diversiteit aan woningen voor jong en oud. Het project is onderdeel van het grotere plan Slachthuisbuurt Zuidstrook.
Collegabureau ENZO tekende voor het ontwerp van blok 7 en 8 en de grondgebonden woningen. FARO ontwierp blok 6. Wat dit project bijzonder maakt is de engineering van het totale project, die is ondergebracht in FAZO: een samenwerking tussen de beide bureau’s waarin alle constructieve, installatietechnische en bouwfysische advisering is opgenomen.

 • Programma blok 6: 42 woningen, blok 7: 128 woningen, blok 8: 101 woningen, 26 grondgebonden woningen
 • Opdrachtgever Elan Wonen
 • Aannemer Hillen & Roosen
 • Architecten ENZO en FARO
 • Mee modellerende partijen Boogaards
 • Uitwerking FAZO
 • BIM Protocol ENZO
 • Gereed 2023
 • Verhuur en verkoop via Elan Wonen
Krachten bundelen met open visier Jeroen Wessel, Elan Wonen

Elan Wonen koos bij het J.J. Hamelinkproject voor een integrale aanpak, waarin planning, constructie, installatie en bouwfysica in één team zijn ondergebracht. Met het uitbesteden van de totale engineering aan één partij, streven we ernaar om afstemmingsverliezen te minimaliseren. De betrokken adviseurs van FAZO konden door deze samenwerkingsvorm hun expertise bundelen en efficiënter met elkaar werken. Het was voor ons allemaal een nieuwe manier van samenwerken. Dat vereist een open houding, geven en nemen, durven en willen bijsturen waar nodig. Uiteindelijk heeft het ons synergie opgeleverd in de uitwerkingen en engineering.

00/00 Bekijk in AR
 1. Installeer op je mobiel eenmalig de Augment app
 2. Scan met je camera de QR-Code
 3. Kies > view in your space
 4. Richt op een leeg oppervlak en klik om het model te plaatsen

De gemeente heeft de lastige opgave om in een enorme behoefte aan woningen te voorzien, met aan de andere kant een gebrek aan bouwgrond. Dan ligt het voor de hand om de hoogte op te zoeken en van de nood een deugd te maken. En dat past perfect in het stedenbouwkundige plan dat er ligt voor de omgeving Schipholweg. Deze ondergaat momenteel een metamorfose. De enigszins verrommelde invalsweg die het was, maakt plaats voor een boulevard met stadse allure. De relatief hoge wanden aan weerszijden vormen een visuele geleiding en nemen je als het ware mee naar binnen, Haarlem in. Na LINK en Het Hof van Leijh, beiden rechts gesitueerd en eveneens ontworpen door FARO, zal De Hamelinkstraat het sluitstuk van de facade vormen, net voordat je via de ophaalbrug de stad binnenrijdt.

Blok 6
Blok 6 is uitgevoerd in een sprekende rode baksteen, met witte accenten bij de robuuste balkons, die de hoek aan de Schipholweg reliëf en karakter geven. Richting de Hamelinkstraat voegt het pand zich naar de lagere stadsdelen. De zwarte plint heeft aan de voorzijde een statige hoogte en maakt om de hoek de visuele sprong naar beneden. De ronding op de hoek benadrukt de horizontale beweging. De entree is, in contrast met het baksteen, fijnzinnig bekleed met verduurzaamd inlands Larikshout: een stijlvolle en warme ontvangst.

FARO dacht ook mee in de stedelijke plannen. We bedachten een slimme oplossing voor de grondgebonden woningen aan de achterzijde. Door het stratenplan te wijzigen ontstond er ruimte voor een intiem autovrij straatje, in de luwte van de hoogbouw.

FARO en Enzo: FAZO
Voor de Integrale uitwerking van het totale project (blok 6, 7 en 8) wilde Elan Wonen graag één aanspreekpunt voor alle adviseurs. Daarop zijn Enzo en FARO met elkaar in gesprek gegaan. De bureau’s kennen elkaar al lang en wisten elkaar regelmatig te vinden voor uitwisseling van kennis en expertise. Maar deze samenwerking gaat beduidend verder dan dat. Om de opdrachtgever volledig te kunnen ontzorgen werd een maatschap opgetuigd: FAZO. Hierin is ook de volledige constructieve, installatietechnische en bouwfysische advisering opgenomen. De totale communicatie, tot en met de bouwbegeleiding van al deze diciplines loopt langs één kanaal. En dat maakt het voor Elan Wonen overzichtelijk en hanteerbaar.

BIMmen
Ook in dit project bewijst BIM (3D Bouw Informatie Management) haar nut. FAZO, de constructeur en bouwfysicus hebben allemaal hun eigen input in één en hetzelfde model. Zo is er tijdens het modelleerproces een voortdurende controle op de consequenties van elkaars input.

Maar ook de vooruitblik naar de output is belangrijk. Door onze jarenlange BIM ervaring kunnen we goed anticiperen op de behoefte van de aannemer. We weten precies op welke manier een aannemer technische informatie uit de BIM modellen haalt, om de vertaalslag naar uitwerking te maken. En we merken dat dat enorm wordt gewaardeerd. Ook ketenpartners voor bijvoorbeeld kozijnen, lateien en betonvloeren maken dankbaar gebruik van onze modellen.