Wat voorheen de Veemarkt in Utrecht was, is nu een nieuwe woonwijk met stedelijke woonblokken. Een van de blokken, Blok C, heeft FARO ontworpen samen met de toekomstige bewoners. Hun woonwensen vormen de basis voor de ‘bouwdoos’ waaruit het plan is opgebouwd. Dit levert veel variatie en diversiteit op én een hoge duurzaamheidsambitie.

  • Programma 50 eengezinswoningen en 8 appartementen
  • Opdrachtgevers Ooms Bouw & Ontwikkeling
  • In samenwerking met Communicatiebureau Beaumont en Strootman Landschapsarchitecten
  • Gereed 2019
00/00

Maatwerk huizen rond gezamenlijke binnentuin

Ons plan voor de Hortus is vooral bijzonder vanwege het ontwerpproces. Doel was om op professionele wijze alle bewoners zoveel mogelijk een passend maatpak te bieden.

Samen met de opdrachtgever en het communicatiebureau hebben we veel energie gestoken in het betrekken van toekomstige bewoners. Op basis van ‘stickersessies’ en gesprekken is input verzameld die we hebben verwerkt in een uitgebreide ‘bouwdoos’. UIt deze bouwdoos konden vervolgens keuzes gemaakt worden met betrekking tot volume, woningbreedte, indeling, kleur, materiaal en architectuurstijl. Hiermee kon 95% van de mensen bediend worden. Bewoners hadden dus zowel vooraf als tijdens het ontwerpproces de mogelijkheid om betrokken te zijn.

Ook konden bewoners via mede-opdrachtgeverschap deelnemen; een georganiseerde vorm van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Hiervoor hebben twee huishoudens gekozen. Hun huizen zijn, binnen de gegeven kaders, volledig onder eigen architectuur ontworpen.

Het woonblok bestaat uit 50 stadshuizen en 8 appartementen. Door gebruik te maken van de bouwdoos zijn de individuele stadshuizen duidelijk leesbaar. Op de meest prominente hoek van het blok, bij de entree van de wijk hebben we een markant, kleinschalig appartementengebouw gerealiseerd. De horizontaal georiënteerde gevels van het appartementengebouw zijn in overleg samengesteld vanuit de bouwdoos en afgestemd op de individuele wensen per huishouden. Vervolgens zijn deze gevels als lagen Engelse drop op elkaar gestapeld.

In contrast met de stedelijke buitenzijde van het bouwblok, met de geparceleerde  gevelwanden, beschikt Hortus over een grote collectieve binnentuin. Ook hier hebben we de inrichting samen met de bewoners en de landschapsarchitect vormgegeven. Doordat de auto’s in een garage onder de tuin verdwijnen, is dit een groene stille oase in de stad.

De duurzaamheidseisen voor dit project waren hoog en alle woningen zijn energieneutraal. Met Hortus heeft FARO invulling gegeven aan een prominent blok bij de entree van de wijk.