Wat voorheen de Veemarkt in Utrecht was, is nu een nieuwe woonwijk met stedelijke woonblokken. Een van de blokken, Blok C, heeft FARO ontworpen samen met de toekomstige bewoners. Hun woonwensen vormen de basis voor de ‘bouwdoos’ waaruit het plan is opgebouwd. Dit levert veel variatie en diversiteit op én een hoge duurzaamheidsambitie.

  • Programma 50 eengezinswoningen en 8 appartementen
  • Opdrachtgevers Ooms Bouw & Ontwikkeling
  • In samenwerking met Communicatiebureau Beaumont en Strootman Landschapsarchitecten
  • Gereed 2019
00/00
FARO architecten Hortus Utrecht 05
FARO architecten Hortus Utrecht 02
FARO architecten Hortus Utrecht 04
FARO architecten Hortus Utrecht 01
FARO architecten Hortus Utrecht 03

Collectieve tuin binnen individuele woningen

Ons plan Hortus is vooral bijzonder vanwege het ontwerpproces. Doel was op professionele wijze alle bewoners zoveel mogelijk een passend maatpak te bieden. Samen met de opdrachtgever en het communicatiebureau hebben we veel energie gestoken in het betrekken van toekomstige bewoners. In een heel vroeg stadium van de planvorming werden de bewoners betrokken bij de ontwikkeling van het plan via mede-opdrachtgeverschap; een georganiseerde vorm van CPO of particulier opdrachtgeverschap, waarvoor uiteindelijk twee huishoudens hebben gekozen.

Op een aantal bijeenkomsten zijn via ‘stickersessies’ en gesprekken met toekomstige bewoners lessen getrokken die we hebben verwerkt in een zeer uitgebreide ‘bouwdoos’ met keuzes voor: volume, woningbreedte, indeling, kleur, materiaal en architectuurstijl. Met deze bouwdoos kon 95% van de mensen bediend worden.

Door gebruik te maken van de bouwdoos zijn de individuele stadshuizen duidelijk leesbaar. Op de meest prominente hoek van het blok en bij de entree van de wijk hebben we een markant, kleinschalig appartementengebouw gerealiseerd. De horizontaal georiënteerde gevels van het appartementengebouw zijn in overleg samengesteld vanuit de bouwdoos en afgestemd op de individuele wensen per huishouden. Vervolgens zijn deze gevels als lagen Engelse drop op elkaar gestapeld.

Naast de stedelijke buitenzijde van het bouwblok, met de geparceleerde  gevelwanden, beschikt Hortus over een grote collectieve binnentuin. Ook hier hebben we de inrichting samen met de bewoners en de landschapsarchitect bepaald. Doordat de auto’s in een garage onder de tuin verdwijnen, is dit een groene stille oase in de stad.

De duurzaamheidseisen voor dit project waren hoog en alle woningen zijn energieneutraal. Met Hortus heeft FARO invulling gegeven aan een prominent blok bij de entree van de wijk.