Samen met Woningcorporaties Pré wonen en Woonopmaat en de gemeente Beverwijk werkten we aan een gebiedsvisie voor de Kuenenpleinbuurt. Dat was hard nodig, want veel woningen in de wijk – grotendeels in de jaren ’50 gebouwd – voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Pré wonen, die het grootste deel van de woningen in deze buurt bezit, heeft de ambitie om de eenzijdige sociale voorraad aan te vullen met nieuwe woningtypes en doelgroepen. De Kuenenpleinbuurt wordt straks een meer gemengde wijk met een prettig leefklimaat.

  • Opdrachtgever Pré wonen
  • Werkzaamheden Gebiedsvisie
  • Programma 429 woningen (273 nieuwbouw, 156 renovatie)
  • Dichtheid 60 woningen per hectare
  • Planvorming gereed 2019
00/00

Klaar voor de toekomst

De Kuenenpleinbuurt heeft nu een eenzijdige bewonerssamenstelling met voornamelijk lagere inkomens. Een kwetsbaar woon- en leefklimaat dus. Voor mensen met een middeninkomen is nauwelijks aanbod. Enkel het opknappen van de bestaande en verouderde woningen lost de problemen van de wijk niet op. Daarom zetten de gemeente Beverwijk en de twee corporaties Pré Wonen en Woonopmaat in op wijkverbetering.

Interactief proces
De gebiedsvisie is het resultaat van een proces waarin we samen met alle betrokken partijen de toekomst van de Kuenenpleinbuurt verkenden. Een meer divers woningaanbod was één van de grootste wensen. De gezamenlijke ambitie van de visie is dan ook: renoveren en verduurzamen waar het kan, verdichten waar het mogelijk is en aanvullen met eigentijdse bebouwing. Ook voor mensen met middeninkomens en voor mensen in verschillende fasen van hun leven. Of ze nu jong of ouder zijn, alleenstaand zijn of samen wonen, een gezin hebben of gescheiden zijn. Zo kunnen meer mensen gedurende een langere tijd een huur- of koopwoning vinden in de wijk. Dat houdt de Kuenenpleinbuurt gevarieerd en aantrekkelijk.

De visie gaat duurzaam om met de bestaande woningvoorraad, door terughoudend te zijn met sloop. Waar gerenoveerd of nieuw gebouwd wordt, hebben de te gebruiken materialen bovendien een duurzaam karakter.

Meer ontmoeting en groen
Veel bewoners ervaarden de openbare ruimte als ‘stenig’. Daarom zet de gebiedsvisie in het op een groener karakter van de openbare ruimte én het betrekken van bewoners bij de inrichting. Bovendien worden er speelplekken toegevoegd en krijgt het Kuenenplein in de visie een nadrukkelijker rol als centrale ontmoetingsplek.

De gebiedsvisie voor de Kuenenpleinbuurt is opgesteld door FARO, in samenwerking met onze partner stedenbouw, onder de vlag van Mark van der Heide Urban Design.