Een plek waar het prettig wonen is, waar zorg om de hoek te vinden is en waar kinderen kunnen leren en samenzijn. Dat is waar het in woonzorgzone Geldersedijk om draait. Samen met vele betrokkenen stelden wij een plan op waarin een robuust, groen raamwerk de basis vormt voor de nieuwe zorg- en onderwijsgebouwen en woningen. Met een activerende bewegingsboulevard als hart van het plan. Waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

  • Opdrachtgever Gemeente Hattem
  • In samenwerking met MXT landschappen
  • Werkzaamheden stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan, beeldkwaliteitsplan, supervisie
  • Programma Integraal Kindcentrum (IKC), ca. 120 (zorg)woningen, buurtpark met bewegingsboulevard
  • Dichtheid ca. 60 woningen per hectare
  • Beelden MXT landschappen i.s.m. Onix architecten, Bureau Arjan Karssen
  • Planvorming 2019 - heden
00/00

Wonen, zorg en onderwijs in één buurt

De woonzorgboulevard wordt een thuis voor mensen in verschillende levensfases en met uiteenlopende achtergronden. Aanvullend op het bestaande woonzorgcentrum komen zorgvoorzieningen en woningen die voorbereid zijn op zorg aan oudere Hattemers. Een nieuw integraal kindcentrum (IKC) zal onderdak bieden aan twee basisscholen en bijbehorende kinderopvang. Wat deze woonzorgzone zo leuk maakt is dat de gebruikers van alle verschillende gebouwen voor diversiteit zorgen. De openbare ruimte, en in het bijzonder de bewegingsboulevard, is dé plek waar zij bij elkaar komen.

Bewegingsboulevard
De bewegingsboulevard nodigt uit om samen actief aan de slag te gaan. Het brede, stabiele pad ligt centraal in het plan en is ideaal voor hardloopwedstrijden in schoolpauzes of wandelingen met de rolstoel of rollator. De boulevard is tweemaal per dag open voor auto’s om kinderen naar school te brengen of op te halen. Maar daarbuiten heeft langzaam verkeer hier prioriteit. Niet voor niets wordt de gehele woonzorgzone autoluw ingericht en zijn er geen stoepen, zodat kinderen en minder mobiele ouderen optimaal kunnen genieten van de buitenruimte.

Landschap als basis
Het voormalige ijsbaanterrein in Hattem, waar de woonzorgzone wordt ontwikkeld, ligt op een prachtige locatie. Niet alleen dichtbij de historische binnenstad, maar ook grenzend aan het open rivierenlandschap. Wij lieten ons bij de planvorming inspireren door deze tegenstelling tussen stad en land. Door een robuust, groen raamwerk te creëren wordt het rivierenlandschap voelbaar tot diep in de stad. De parkachtige omgeving die hiermee ontstaat zorgt voor kwaliteit en samenhang in het gebied. En niet onbelangrijk: het biedt ruimte aan duurzame, klimaatadaptieve inrichtingsoplossingen zoals waterberging en een grote variatie aan bomen en planten die bijdragen aan de biodiversiteit.

Samen met betrokkenen
Inspirerende en druk bezochte bijeenkomsten met betrokkenen en buurtbewoners leidden tot de plannen die er nu liggen. Gezamenlijk inventariseerden we alle wensen, bepaalden we prioriteiten en discussieerden we over wat nu écht belangrijk is in een woonzorgzone. Vanuit verschillende scenario’s voor het gebied, die we met alle betrokkenen bespraken, kwamen we tot een breed gedragen plan.

De plannen voor Woonzorgzone Geldersedijk zijn opgesteld door onze partner stedenbouw, onder de vlag van Mark van der Heide Urban Design.