Na het succes van Kwintijn, ook wel De Hallen Zuid, is het FARO en Van Wijnen gegund om ook De Hallen Noord tot ontwikkeling te brengen. Op een aangepaste stedenbouwkundige onderlegger wordt het sluitstuk van de hoogstedelijke ontwikkeling van de Hallen gecomponeerd, toepasselijk Kwintijn 2e fase gedoopt om het succes van fase 1 te benadrukken.

  • Opdrachtgever Van Wijnen Projectontwikkeling
  • Aannemer Van Wijnen
  • Gereed 2016
00/00
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 03
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 04
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 01
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 02
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 05

Hoogstedelijke hoven bij De Hallen

Waar we in de eerste fase een zeer strakke stedenbouwkundige onderlegger hadden is de stedenbouw in de 2e fase ernstig versimpeld. In een soort onderhandelings-​stedenbouw is een optimum gezocht tussen de wensen van ontwikkelaar /​belegger en projectbureau.

In dit krachtenspel zijn 2 duidelijke stedenbouwkundige ruimtes gemaakt: een rustige, doodlopende hof tussen De Halen Zuid en Noord en een collectief binnenterrein voor De Hallen Noord. Rondom dit binnenterrein staan 3 woonblokken die door FARO zijn ontworpen voor verschillende doelgroepen: koop, sociale huur voor de Alliantie en beleggershuur voor Altera Vastgoed. Aan de Bilderdijkkade is ruimte gemaakt voor een 5 tal CPO blokken van ca 12 woningen per stuk. Al deze blokken staan op een gezamenlijke parkeergarage met 340 plekken die ook door FARO is ontworpen.

In de Hallen Noord wordt architectonisch een overgang gemaakt tussen de Hallen Zuid en de Kwakersstraat met haar typische 19e eeuwse gevels. 2 blokken zijn nog duidelijk familie van De Hallen Zuid, en maken de overgang naar het blok aan de Kwakersstraat dat een bemiddeld tussen de grote blokken van de Hallen en de 19e eeuwse overkant. In opbouw en materialisering van de blokken sluit de Hallen Noord aan op het ensemble van de Hallen Zuid: robuuste baksteen in nuances in rood en bruin, een stevige plint en een duidelijke dak beëindiging met kappen. De kap aan de Kwakersstraat wijkt af en volgt uit de overzijde van de straat. De bedoeling is dat de CPO-​blokken aan de Bilderdijkkade de kers op de taart worden: nog wel passend bij het ensemble, maar wel sterk afwisselend en rijker in architectonische opzet en detaillering. FARO levert als coördinerend architect een bijdrage aan de samenhang van deze blokken met het geheel.