Na het succes van Kwintijn, ook wel De Hallen Zuid, kregen wij, als team, ook De Hallen Noord te ontwikkelen, ontwerpen en bouwen. Op een aangepaste stedenbouwkundige onderlegger is het sluitstuk van de hoogstedelijke ontwikkeling van de Hallen gecomponeerd, toepasselijk Kwintijn 2e fase gedoopt. Met als kers op de taart: 5 door FARO begeleide bouwgroepen (CPO en begeleide CPO).

  • Opdrachtgever Van Wijnen Projectontwikkeling
  • Aannemer Van Wijnen
  • Gereed 2017
00/00
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 03
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 04
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 01
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 02
FARO architecten Kwintijn fase 2 Amsterdam 05

Hoogstedelijke hoven bij De Hallen

In nauw overleg tussen de ontwikkelaar en de gemeente is een nieuwe stedenbouwkundige layout bedacht. In dit krachtenspel zijn 2 duidelijke stedenbouwkundige ruimtes gemaakt: een rustig hof tussen De Hallen Zuid en Noord en een collectief binnenterrein.

Rondom dit binnenterrein staan 3 woonblokken die door FARO zijn ontworpen voor verschillende doelgroepen: koop en sociale huur voor de Alliantie en beleggershuur voor Altera Vastgoed. Aan de Bilderdijkkade is ruimte gemaakt voor een vijftal CPO blokken van 9 tot 15 woningen per blok. Al deze blokken staan op een gezamenlijke, tweelaags parkeergarage met 348 plekken die ook door FARO is ontworpen.

In de Hallen Noord is architectonisch een overgang gemaakt tussen de Hallen Zuid en de Kwakersstraat met haar typische 19e eeuwse gevels. Twee blokken zijn nog duidelijk familie van Zuid, en maken de overgang naar het blok aan de Kwakersstraat, dat bemiddelt tussen de grote blokken van de Hallen en de 19e eeuwse overkant.

In opbouw en materialisering van de blokken sluit de Hallen Noord aan op het ensemble van de Hallen Zuid: robuuste baksteen in nuances van rood en bruin, een stevige plint en een duidelijke dak beƫindiging met kappen. De kap aan de Kwakersstraat wijkt af en volgt uit de overzijde van de straat.

Aan de Bilderdijkkade, op de mooiste plek van het plan, is ruimte gemaakt voor 5 bouwgroepen die met een eigen architect onder supervisie van FARO zijn ontworpen. Daarbij heeft FARO een belangrijke rol gespeeld in het stellen van duidelijke randvoorwaarden vooraf, en in de technische afstemming en aansluitingen tussen de blokken tijdens de ontwerp- en uitwerkingsfases.