Als laatste puzzelstuk van Leidsche Rijn slaat Leeuwesteyn een brug tussen het centrum van Utrecht en Leidsche Rijn. Tussen de nieuwe statige Tweede Munsterlaan en het Oeverpark aan het Amsterdam Rijnkanaal worden 6 bouwvelden ontwikkeld waarvan Leeuweplaats het grootste is. Wij bedachten een plan dat zowel stedenbouwkundig als architectonisch een typisch Utrechts karakter heeft.

  • Programma 95 eengezinswoningen
  • Opdrachtgever Ooms Bouw en Ontwikkeling
  • Aannemer Ooms Bouw
  • Mee-modellerende partijen Groot Partners en BOUWADVIES WFO
  • In samenwerking met Heren 5 Architecten
  • Gereed Medio 2020
  • BIM protocol FARO en Groot
  • Mee-modellerende partij Groot Partners
00/00
FARO architecten Leeuwenplaats Utrecht Detail

Samen met Heren5 en Strootman landschapsarchitecten ontwikkelden we een stevig blok met een stedelijke buitenrand en een intieme binnenwereld. De buitenrand is een afwisseling van statige gevels zoals je die wel vindt aan Utrechtse Singels, met op pakhuizen geïnspireerde gevels, meer moderne varianten en stedenbouwkundige accenten met verwijzingen naar Art Deco.

Voor de uitwerking van het plan van voorlopig- naar definitief ontwerp is tekenbureau Grootpartners in de arm genomen. Vanaf daar heeft FARO het technische ontwerp en de uitvoering op zich genomen. Bij een opdracht als deze, met een grote variatie aan kopersopties (denk aan aanbouwen, puien etcetera) is het prettig om korte lijnen met de aannemer te hebben. In nauwe samenwerking met Heren5 zijn alle aanpassingen tot in de kleinste details verwerkt. Op deze manier kunnen ook de architectonische ambities optimaal worden bewaakt.

Aanvankelijk is het hele plan in één groot BIM-model opgezet. Om het vervolgtraject hanteerbaar te maken is het daarna opgeknipt in meerdere deelmodellen.

Het BIM model biedt ook de mogelijkheid tot het genereren van een materialenpaspoort, dat via Madaster kan worden aangevraagd. In dit geval is dat ook een eis van de gemeente Utrecht en wij kunnen het belang ervan alleen maar onderschrijven. Het materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en over de losmaakbaarheid van producten. Daarnaast worden circulaire en financiële informatiestromen met elkaar verbonden waardoor de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw-, en portefeuilleniveau wordt weergegeven. Een mooie, breed inzetbare tool dus, voor nu en in de toekomst.