Veel routinematig werk dat we voorheen handmatig uitvoerden, kunnen we steeds vaker versnellen met Dynamo. Wanneer we Dynamo een handeling ‘leren’ kan Dynamo deze handeling eindeloos blijven herhalen. Zo kunnen we ons concentreren op het ontwerpproces en minder op het documenteren en/of aanpassen van het ontwerp.

Met Dynamo slaan we nog een slag. We halen vrij eenvoudig data uit de modellen. Die data gebruiken we om hoeveelheden of andere inzichten te verkrijgen. Zo maken we sneller daglichtberekeningen en MPG-berekeningen. Met het oog op een circulaire toekomst is dit een ‘must’.

Met het gebruik van Dynamo worden we steeds efficiënter, maar geven we ook sneller en makkelijker inzicht in specifieke data uit onze ontwerpen en gebouwen