Sluiseiland ligt in een prachtige landschappelijke context, volledig door water omsloten in de groene noordwesthoek van Malburgen. De wijk grenst aan Park West, met uiterwaardenpark Meinerswijk naast de deur en dichtbij het Arnhemse stadscentrum. Op de plek van een middeleeuwse huisplaats en een verdwenen sluis verrijst een duurzaam wooneiland. Het eiland biedt ruimte aan 20 patiowoningen, 37 stadswoningen en 50 diverse sociale huur appartementen.

  • Programma 20 patiowoningen, 37 stadswoningen en 50 diverse sociale huur appartementen
  • Opdrachtgevers Nikkels, Linq Ontwikkeling
  • Aannemer Nikkels Bouwbedrijf
  • In samenwerking met Feddes/Olthof, NTP
  • Verkoop via Roel Willemsen Garantiemakelaars
00/00

Duurzaam wooneiland op een unieke plek

Het eiland heeft in de opbouw een stevige rand van grondgebonden woningen en appartementen met daarbinnen een intieme groene wereld van grondgebonden woningen, tuinen en een groen hof. De huizen aan de rand zijn alzijdig gericht, met uitzicht op het water, de aanliggende straten en het groene hof.

De locatie van de voormalige sluis is in het ontwerp uitgewerkt tot een aantrekkelijke verblijfsplek, gevormd door houten vlonders. Deze ‘boardwalk’ aan het water geeft de appartementen aan deze zijde een heel eigen aanzicht. De boardwalk maakt deel uit van een wandelroute over het hele eiland en staat met een brug in verbinding met de directe omgeving. De aantrekkelijke route nodigt uit tot ontmoeten, bewegen en spelen, met onder andere een touwbrug, een trekpondje, en een speeltuin.

De architectuur van Sluiseiland is eenduidig. Stevige rode baksteen volumes met houten pergola’s bepalen het beeld. De pergola’s geven beschutting aan buitenruimten, galerijen en parkeren. Er is veel aandacht voor detail. Horizontaal geribbeld metselwerk en verhoogde dakopstanden accentueren de geleding van de bebouwing. Gemetselde bankjes en plantenbakken maken een zorgvuldige overgang tussen woning en straat en grote overhoekse kozijnen zorgen voor een optimale beleving van de steeds wisselende aanblik van het water.

Het plan kent een aantal bijzondere woningtypen. Aan de zuidwestzijde bepalen patiowoningen het aangezicht van het eiland. Deze flexibele woningen zijn levensloopbestendig en bieden de mogelijkheid van werken aan huis. De appartementenblokken zijn opgebouwd uit kleine wooneenheden met als ‘special’ kleine dakoptoppingen met een fantastisch uizicht.

Uiteraard speelt duurzaamheid voor de ontwikkeling van Sluiseiland een belangrijke rol. Circulariteit, gezondheid, comfort, voorkomen van hittestress en natuur inclusief bouwen zijn de sleutelwoorden.

Sluiseiland verbindt stad en land en laat cultuurhistorie spreken. Het speelt met water, versterkt de natuur, stimuleert de gezondheid en geeft ruimte aan buitenmensen.