Harderwijk is van oudsher onlosmakelijk verbonden met het water. De aanstaande uitbreiding van de noordzijde van het historisch centrum, het Waterfront, past in deze geschiedenis. Voor één van de nieuwe eilanden ontwierp FARO 66 grondgebonden woningen en appartementen, die refereren aan de grote maat van het water. Pakhuizen en industriële havengebouwen vormen de directe inspiratiebron.

  • Programma 28 appartementen, 38 grondgebonden woningen, parkeren en een gemeenschappelijke tuin
  • Opdrachtgever Van Wijnen Projectontwikkeling Midden
  • In samenwerking met Strootman Landschapsarchitecten
  • Aannemer Van Wijnen Bouw Midden
  • Beelden Nuvastgoed
  • Gereed 2023
  • Verkoop via Van Wijnen Projectontwikkeling Midden
00/00
FARO architecten Waterfront Kade 05 Harderwijk
FARO architecten Waterfront Kade 05 Harderwijk
FARO architecten Waterfront Kade 05 Harderwijk
FARO architecten Waterfront Kade 05 Harderwijk
FARO architecten Waterfront Kade 05 Harderwijk

Wonen aan het water

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd de historische binnenstad van Harderwijk geleidelijk van het water afgesneden. Aan de binnenstad grensde het verouderde en vervuilde industrieterrein Haven. Dit terrein gaat nu ruimte bieden aan het Waterfront: een aantrekkelijk woonmilieu rond een netwerk van bevaarbare watergangen. Daarmee wordt de relatie tussen stad en water hersteld. Op wooneiland Kade 05 verrijzen straks 28 appartementen en 38 grondgebonden woningen rondom een groen hof. Het merendeel van de woningen ligt direct aan het water en krijgt een eigen steiger aan het water. De woningen aan de zuidzijde liggen aan de kade en de centrumzijde van Harderwijk en tonen daar hun gezicht. De gevels rond het hof vormen een eenheid, zoals je dat ook in historische hoven ziet.

Het gemeenschappelijke hof vormt een groene oase waar ontmoeting centraal staat. Het biedt onder meer plek aan de buitenruimten en parkeerplaatsen van de woningen. Deze zijn als pergola-achtige constructie mee ontworpen met de bebouwing. De karakteristieke, stevige houten balken van de constructie doen denken aan de houten steigers. In combinatie met klimplanten geven ze schaduw en zijn ze aanleiding voor speelelementen als schommels. De gemeenschappelijke tuin in het hof heeft een duurzaam karakter. Bij stevige buien vangt een wadi bijvoorbeeld het regenwater op en er wordt zo min mogelijk verharding aangelegd. Samen met de beplanting in de tuin dragen deze maatregelen bij aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bovendien worden aan de gevels van de woningen 24 nestkasten voor vogels en vleermuizen aangebracht. Zo wordt Kade 05 straks een plek voor mensen én dieren.

Energiezuinig en milieubewust
Alle woningen zijn volgens de nieuwste normen goed geïsoleerd en voldoen vanzelfsprekend aan alle BENG-eisen. Warmtepompen en balansventilatie met warmteterugwinning zorgen voor gasloze en energiezuinige woningen. Bovendien liggen er meer zonnepanelen op de daken dan het noodzakelijke aantal. Dat zorgt voor een maximale benutting van de daken en een zo laag mogelijk elektriciteitsverbruik. Door de toepassing van circulaire, milieubewuste materialen wordt de norm voor de Milieuprestatie van gebouwen (MPG) ruim gehaald.

Gerelateerd nieuws