De Bonifaciusschool is gelegen in de binnenstad van Alphen aan den Rijn. Het gebouw refereert, met zijn stenen plint versierd met bogen, aan de historie van Aphen. Tegelijkertijd sluit de uitstraling van de school aan op de stedelijke architectuur van de directe omgeving met haar robuuste stenen plint met daarboven een lichte, metalen gevel. Het is een compacte, frisse en zeer energiezuinige school, die ruimte biedt aan verschillende gebruikers.

  • Programma Multifunctioneel gebouw voor diverse gebruikers o.a. een school, kinderdagverblijf, sportverenigingen, harmonie en theatergroepen.
  • Opdrachtgever Gemeente Alphen a/d Rijn
  • Aannemer Bouwbedrijf van Deelen
  • Gereed 2011
  • Opgenomen in Architectourroute Cas Alphen
00/00
FARO architecten Bonifaciusschool Alphen aan den Rijn
FARO architecten Bonifaciusschool Alphen aan den Rijn 13
FARO architecten Bonifaciusschool Alphen aan den Rijn 01
FARO architecten Bonifaciusschool Alphen aan den Rijn 02
FARO-architecten-Bonifaciusschool-Alphen-aan-den-Rijn-15
FARO-architecten-Bonifaciusschool-Alphen-aan-den-Rijn-14
FARO architecten Bonifaciusschool Alphen aan den Rijn 11
FARO architecten Alphen aan den RIjn Bonifaciusschool 10

Gemetselde bogen bogen op Romeins verleden

Alphen is een plaats met een geschiedenis die terug gaat tot de Romeinen. De Oude Rijn was de limes, de noordgrens van het Romeinse rijk. Tegenwoordig groeit Alphen naar een echte stad met een flinke omvang. Het centrum wordt omgebouwd naar een levendige binnenstad met veel voorzieningen en een bijbehorend binnenstedelijk karakter. In 2006 kreeg FARO de opdracht een plan te maken voor een deel van het centrum van Alphen aan den Rijn.

Het eerste gebouw dat binnen dit plan gereed kwam was de Rooms Katholieke Basisschool Bonifacius. Het gebouw verwijst zowel vooruit als terug. Het uiterlijk is onmiskenbaar van deze tijd en heeft tegelijkertijd historische elementen. Ten tijde van de Romeinen, maar ook in de Middeleeuwen deden we het zo en nu kan je dat nog gebruiken, hetzelfde maar anders: bogen, poorten, muren, en de naam van Bonifacius zelf is vereeuwigd in robuuste baksteen. Dit alles maakt het architectonische beeld van een gebouw dat in een eeuwenlange traditie wil staan en dat aan die traditie iets wil bijdragen. Iets toevoegen van onze eigen tijd en cultuuropvatting aan een voortdurende ontwikkeling. De kinderen worden daarmee, bewust of onbewust, meegenomen in de geschiedenis van deze plaats.

FARO benadert duurzaamheid integraal en boekt zo vooruitgang op vele fronten. De Bonifaciusschool voldoet aan alle eisen die deze tijd aan een schoolgebouw stelt. Het gebouw is uiterst compact en zeer zuinig met energie. Binnen is het fris en geluidsarm. De ruimtes zijn flexibel te gebruiken door verschillende gebruikersgroepen. Via de hoofdingang komt men in een trappenhuis dat apart de ruimtes bedient. Zo kunnen alle verschillende gebruikers hun eigen deel van de school benutten. Bijvoorbeeld derden die ‘s avonds alleen de gymzaal willen gebruiken. Een van de eisen was dat het gebouw minimaal 75 jaar moet meegaan en daarom is het solide en duurzaam gematerialiseerd. De gebruikers, het team en de kinderen, maar ook omwonenden zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp.