La4sale en FARO zijn samen verantwoordelijk voor Buurtskap de Tuunen. Waar la4sale vanuit het landschap aan de verkaveling werkte en redeneerde en FARO vanuit de volumes en de gebouwtypologie, maakten we van De Tuunen een bijzonder totaalplan. Waar landschap, verkaveling en woningen een onlosmakelijk geheel vormen. Duurzaam, sociaal en landschappelijk. Dat is de tijdelijke uitbreiding van Den Burg op Texel. Het resultaat is een bijzonder woonlandschap waarin de innovatieve woningen ‘te gast’ zijn. Daardoor laten we straks een mooi groen landschap achter wanneer de 100 tijdelijke woningen – die nu urgent zijn – over 20 jaar weer weg zijn. Bovendien wonen de bewoners in een uniek, levend landschap. In plaats van een suburbane uitbreiding vormt De Tuunen zo een landschappelijke toevoeging.

  • Opdrachtgever Gemeente Texel / Woontij
  • In samenwerking met la4sale
  • Werkzaamheden bijdrage stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, supervisie
  • Programma 140 eengezinswoningen waarvan 100 tijdelijk en verplaatsbaar
  • Dichtheid 18 woningen per hectare
  • Planvorming gereed 2017
  • Uitvoering gereed 2020
00/00
FARO architecten Buurtskap de Tuunen Texel
FARO architecten Buurtskap de Tuunen Texel
FARO architecten Buurtskap de Tuunen Texel

Tijdelijk, sociaal en superduurzaam

De Tuunen is een nieuwe woonbuurt van 140 woningen bij Den Burg. Bijzonder in dit project is de tijdelijkheid: de 100 sociale huurwoningen die Woontij hier ontwikkelt moeten van de provincie over 20 jaar weer weg kunnen. Wat laat je hier dan achter? Deze normaal gesproken weinig gestelde vraag zette ons ertoe aan om de ontwikkeling niet als wijk maar als landschap op te vatten. Een landschap waarin verplaatsbare woningen te gast zijn. En waarbij de onder- en bovengrondse infrastructuur zo licht mogelijk zijn, zodat je het makkelijk kunt weghalen.

Passend bij Texel
Het plan past bij het idioom van de streek. Aan de basis staan de zeven Texel principes, die we eerder met la4sale formuleerden tijdens het IABR projectatelier Planet Texel. Zo sturen we sterk op een uitstraling die past bij de boerenlogica van de erven in de omgeving. De woningen in De Tuunen zijn geclusterd in een aantal erven, elk bestaand uit een hoofdhuis, een aantal ‘schuren’ en soms ook ‘kassen’. Ieder erf deelt een collectieve, groene ruimte. En bij iedere collectieve ruimte worden de bewoners vroegtijdig betrokken bij het gebruik en de inrichting er van. Samen zijn de erven ingebed in een nieuw, openbaar landschap.

In de aanloop naar de realisatie zijn we als supervisor betrokken bij de architectuur van de woningen. Zo hebben we ook bepalend kunnen zijn bij de uitstraling van de geprefabriceerde, energieneutrale en circulaire gebouwen. Zij kregen direct vanuit de fabriek een plekje op de nieuwe locatie.

Samen leven
Pas echt innovatief – en wat ons betreft geslaagd – is de wijk als er ook sociaal iets verandert ten opzichte van de conventionele wijken. Als er een soepele overgang is tussen privaat en publiek. Als er ruimtes en plekken zijn die bewoners met elkaar delen. Waar ze elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten als gemeenschap ontplooien. Zoals voedsel verbouwen, dieren verzorgen, water beheren, tuinen onderhouden, bomen snoeien, sporten, spelen en samen eten. Niet omdat het moet (we leven niet meer in de sixties), maar omdat het kan. De Tuunen nodigt hiertoe uit en biedt hiervoor een plek. Wij organiseerden het plan zó dat we bewoners hier optimaal in stimuleren en ondersteunen.