Het eerste flexproject van Ymere en de gemeente Haarlemmermeer tilt het op kwaliteit bekritiseerde flexwonen naar een ander niveau. Het bijzondere is niet alleen de snelheid die we gezamenlijk realiseerden in het innovatieve ontwerpproces. Maar vooral de ambitie om een architectonische, circulaire en duurzaam hoge kwaliteit te realiseren van de 60 modulaire woningen in Nieuw-Vennep. Het project toont aan dat je - zonder containeruitstraling - snel en kwalitatief een locatie tijdelijk kan inzetten voor de acute woningbehoefte.

  • Programma 60 flexwoningen, gemeenschappelijke ruimte en overdekte fietsenstalling
  • In samenwerking met Humanex (procesbegeleiding)
  • Opdrachtgevers Gemeente Haarlemmermeer, Stichting Ymere
  • Aannemer Homes Factory
  • Constructeur Van Boxsel Engineering
  • Co-makers Drietech & Verhoef Ingenieursbureau B.V., Nieman Raadgevende Ingenieurs, VlugP
  • Gereed 2022
00/00
FARO architecten flexwonen Oosterdreef Nieuw-Vennep
FARO architecten flexwoningen Oosterdreef Nieuw-Vennep
FARO architecten flexwoningen Oosterdreef Nieuw-Vennep

Flexwonen met een hoge kwaliteit: het kan!

Er is een gigantisch woningtekort in Nederland en de geplande woningbouw lost dit niet op korte termijn op. Prefab bouw is één van de oplossingen om sneller te voorzien in deze grote woningbehoefte. Maar het aanbod van de fabriek past vaak niet in een tot in detail uitgewerkt ontwerp. Dat leidt tot lange toetsingsprocedures en vertraging. De gemeente Haarlemmermeer besloot daarom het traditionele ontwikkelproces op de schop te gooien, zodat met flexwoningen echte versnelling mogelijk is.

In opdracht van de gemeente stelden we een kaderstellend kavelpaspoort op voor de locatie aan de Oosterdreef. Het paspoort waarborgde de minimale benodigde kwaliteit en de haalbaarheid van de ontwikkeling. Dat is mogelijk doordat de gemeente de potentiële corporaties betrok bij de te maken keuzes. Maar minstens zo belangrijk: het waarborgde alle noodzakelijk te toetsen punten. Bij de uitwerking van het ontwerp hoefden er dus geen SO-VO-DO fasen met toetsingen doorlopen te worden om hier flexwoningen te realiseren. Dat leidde tot meer snelheid in het ontwikkelproces; precies wat hier nodig was.

Hoewel de locatie een omgevingsvergunning voor 15 jaar heeft, stelden wij ons als doel om de woningen een permanente kwaliteit mee te geven die verplaatsbaar is. Bij de uitwerking van het ontwerp, in opdracht van Ymere, hanteerden we dan ook het uitgangpunt dat de woningen over 15 jaar herbruikbaar moeten zijn op een volgende locatie. Niet voor niets ontwierpen we de woningen vanuit het permanente bouwbesluit, met een levensduur van minimaal 50 jaar.

De 60 flexappartementen bestaan uit twee typologieën van 32 m2 en 37 m2 voor één- en tweepersoonshuishoudens. Denk aan spoedzoekers, starters, jongeren en vergunninghouders. Functies als een centrale ontmoetingsruimte, wasruimte en fietsenberging bevinden zich op de begane grond. Twee groene, gemeenschappelijke buitenruimtes nodigen bewoners uit tot ontmoeting, om in de avondzon een praatje te maken of samen in de moestuin te werken.

De materialisatie is bijzonder. De gevels zijn gemaakt van bamboe: de snelst groeiende plant op aarde en in overvloed beschikbaar. Bovendien op het gebied van CO2 opslag één van de beste materialen. De houten galerijen zijn de sfeermakers in het plan en hebben een dubbele functie als ontsluiting én als buitenruimte met een bankje naast de voordeur.

Een energiezuinig warmtepompsysteem en zonnepanelen op de daken zorgen ervoor dat de appartementen energieneutraal zijn.