Op de plek die tot het begin van deze eeuw het domein was van een bedrijvige houthandel, ontstaat nu een prachtig wooneiland. FARO ontwierp hier, op Memeleiland in de Houthaven, een woonblok dat letterlijk met de voeten in het water staat, met weids uitzicht over het IJ.
In het beeldkwaliteitsplan van Sjoerd Soeters is gekozen voor het thema ‘Deftige dames’. Het refereert aan de statige allure van woningen uit het begin van de vorige eeuw. Het stedelijk blok herbergt semi-zelfstandige jongerenwoningen voor woonstarters.

 • Programma 65 sociale huurwoningen
 • Opdrachtgever Woonstichting de Key
 • Aannemer Hillen & Roosen
 • BIM protocol FARO en Hillen & Roosen
 • Bouwfysica Cauberg Huygen
 • Installatie-advies Adviesbureau Bongers Jansen
 • Gereed 2022
00/00 Bekijk in AR
 1. Installeer op je mobiel eenmalig de Augment app
 2. Scan met je camera de QR-Code
 3. Kies > view in your space
 4. Richt op een leeg oppervlak en klik om het model te plaatsen

Van ontwerp naar uitwerking

Wat direct in het oog springt is de ornamentiek in de gevels. Naar de historische voorbeelden aan de Stadhouderskade zijn de gevels rijk versierd met spekbanden, balkons, erkers en bijzondere dakranden.
Het plan is ontwikkeld binnen een traditioneel bouwteam onder leiding van De Key, waarin Hillen & Roosen het modelleerwerk in de werktekeningfase heeft overgenomen, gebaseerd op de DO modellen van de adviseurs.

Samen optrekken in het proces
In de definitief ontwerp fase is aan de hand van het FARO Bim-protocol het modelleerwerk opgestart van alle bouwkundige componenten. Door NAP ingenieurs is op nagenoeg hetzelfde moment een begin gemaakt met het modelleren van de constructie. Waar in het bouwkundige model de nadruk lag op het uitwerken en ordenen van de grote variatie aan geveldetails, richtte de constructeur zich vooral op de specifieke oplossingen die nodig waren voor kademuren en keerwanden. Door deze logische demarcatie bleven we uit elkaars vaarwater en zijn de modellen vrijwel tegelijk opgebouwd. Deze ontwerpmodellen leverden de output voor definitief ontwerp- en bouwaanvraagtekeningen

Uitwerking en toetsing
Na indiening is door Hillen & Roosen het geïntegreerde uitvoeringsmodel opgezet op basis van deze ontwerpmodellen. Dit houdt vooral in dat de stukken naar een hoger detailniveau zijn getrokken en verder zijn afgestemd op de werkwijze die bij de aannemer gebruikelijk is in de werkvoorbereiding. In een periodiek overleg is het model gezamenlijk getoetst aan de ontwerpuitgangspunten. Zowel aan de hand van de uitvoeringsdetails in 2d als visueel in 3d in de revit en ifc modellen. Onderaannemers en leveranciers stemmen de aspectmodellen weer af op dit uitvoeringmodel. Middels clashcontroles worden aantallen, hoeveelheden en geometrische juistheid nagelopen.