Op het voormalig fabrieksterrein van de Koninklijke Nederlandse Springstof Fabriek “De Krijgsman” werkt FARO mee aan realisatie van een grote verscheidenheid aan woningbouwprojecten. Van moderne grachtenpanden tot appartementen. Altijd geïnspireerd op het bijzondere industriële verleden van Muiden. FARO is in verschillende rollen betrokken; als ontwerpend architect en als uitwerkbureau van verschillende deelplannen. Om de gevraagde variatie te borgen worden deze altijd in nauwe samenwerking met collega-architecten ontworpen.

  • Programma 6 deelprojecten bestaande uit 147 grondgebonden woningen, 48 appartementen, 2 stallingsgarages en een parkeerschuur
  • Opdrachtgever KNSF
  • Architecten FARO, Abbink X Co, Moke Architecten, M3H, Hoogeveen Architecten
  • Aannemer Dura Vermeer Bouw Midden West
  • Mee-modellerende partijen Goudstikker de Vries, W+D adviseurs, Lievense adviseurs
  • Uitwerking FARO architecten
  • BIM Protocol Dura Vermeer Bouw, MBB
  • Gereed 2020
  • Verkoop via Krijgsman Projectwebsite
Faro Architecten De Krijgsman interview 01
BIM-men blijft mensenwerk. Het belang van samenwerking volgens Dura Vermeer. Arjan van Egmond, projectmanager bij Dura Vermeer

Bimmen is digitaal bouwen, het terugbrengen van alle percepties tot één waarheid. In dit proces is het heel belangrijk dat je met vaste partners werkt. Doordat je elkaar veel beter leert kennen, kun je werken aan het verbeteren van het proces en product.

Toen we hiermee begonnen lag de nadruk vooral op het weergeven van de juiste geometrie. Op dit moment wordt het informatieniveau in het model opgeschaald. Het BIM-model ontwikkelt zich naar een integraal informatiemodel waaraan alle voor het project relevante documenten gekoppeld kunnen worden.

00/00
FARO architecten Krijgsman Muiden GIF
FARO architecten Krijgsman Muiden Detail
FARO architecten Krijgsman Muiden 09
FARO architecten Krijgsman Muiden 17

Transformatie van een fabrieksterrein

De locatie van De Krijgsman ligt tussen Amsterdam en Muiden aan de oever van het IJmeer. In opdracht van ontwikkelaar KNSF wordt dit gebied getransformeerd tot een hoogwaardig woongebied met wijkvoorzieningen als winkels en basisschool.

Vestingstad Muiden is ontstaan aan de monding van de Vecht in het IJmeer. Het Muiderslot markeert het belang van deze strategische plek in de geschiedenis. Vanaf de 18e eeuw tot aan de sluiting in 2004 was het fabrieksterrein in gebruik voor de productie van springstoffen en munitie. Van oorsprong een veenweidegebied is het terrein grotendeels met bos beplant om veiligheid te bieden in het geval van explosies. Fabrieksbebouwing met cultuurhistorische waarde is nog aanwezig op het terrein. Tezamen vormt dit een unieke onderlegger voor deze grote uitbreiding van Muiden.

Voor meerdere deelplannen heeft FARO onder regie van Dura Vermeer Bouw Midden West de BIM engineering gedaan. Wat de planuitwerking uitdagend maakte, was dat de ontwerpen van vijf verschillende architectenbureaus moesten worden vertaald naar één bouwstroom. Uiteraard zonder verlies van architectonische kwaliteit. Dit is bereikt door in de opstartfase van de uitwerking regelmatig bij elkaar te komen om te bespreken welke principedetails per plandeel worden aangehouden en welke variaties daarop mogelijk zijn. De diverse deelplannen worden momenteel gerealiseerd met de bouwmethodiek die de aannemer gewoon is.

Het resultaat van de ketensamenwerking is een serie BIM modellen die zijn opgezet aan de hand van de Basis ILS en het BIM-protocol van Dura Vermeer. De modellen worden door de onderaannemers verder uitgewerkt onder regie van de BIM-managers van Dura.