Zuider­loo ligt op de strand­wal ten zuiden van het dorp Heiloo en vormt enerz­i­jds de afrond­ing van Heiloo , maar vormt tevens de begren­z­ing van en een route naar het toekom­stige Zand­zoom: een nog te ontwikke­len gebied met een veel lagere bebouwings­dichtheid. Omdat het woon­land­schap in een peri­ode van circa 25 jaar zal wor­den gere­aliseerd, is faser­ing in het ontwerp van groot belang.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube