Langs de Kam­per­laan in Haar­lem komt een nieuw kan­toorge­bouw. Het gebouw is het laat­ste nog ont­brek­ende onderdeel van een veel grotere ontwik­kel­ing op het voor­ma­lige zieken­huis ter­rein van de Maria Sticht­ing. Het zieken­huis­ter­rein is opnieuw vol­ge­bouwd in een zeer hoge dichtheid, het gehele plange­bied en daarmee ook het nieuwe kan­toorge­bouw, voegt zich in de stedelijke struc­tuur van het gebied.

Archi­tec­tonisch knipoogt het naar de omliggende jaren der­tig buurt , maar staat over­duidelijk in deze tijd. Vanuit het bin­nen­ter­rein toe­ganke­lijk en beschut gele­gen is een 5 verdiepin­gen hoge ingang­shal van waaruit het de kan­toorverdiepin­gen ontsloten wor­den. De kan­toorvlo­eren zijn vanzelf­sprek­end flex­i­bel indeel­baar, voor zowel grotere als kleiner units.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube