In het lan­delijk gele­gen Oeken staat een 150 jaar oud boeren­woninkje, pover gede­tailleerd en bouw­val­lig maar fraai gesitueerd in het coulis­se­land­schap tussen de Veluwe­zoom en de IJs­sel. Wat doe je als je iets nieuws tegen iets ouds gaat bouwen?

FARO maakt het oude rijk en het nieuwe nieuw: Het bestaande huisje is vol­gens de laat­ste inzichten ger­estau­reerd en ver­du­urza­amd: Bin­nen is alles ver­van­gen, nieuwe instal­laties, super geï­soleerd en opnieuw ingedeeld naar de wens en op maat voor het nieuwe gezin. Buiten voe­gen we toe: Een paar nieuwe ramen, een goot en orna­men­tiek als of het er altijd heeft gezeten.

Tegen het bestaande staat een nieuwe uit­brei­d­ing, van glas, eigen­ti­jds gede­tailleerd en uit­gevo­erd, zo transparant mogelijk, ten volle prof­iterend van de fraaie uitzichten. De gun­stige lig­ging op de zon maakt dat je in herfst, win­ter en voor­jaar gratis opge­warmd wordt achter het glas. In de zomer, als de zon hoog staat, zorgt een strate­gisch geplaat­ste boom voor schaduw en verkoel­ing.

Het huisje toont nu twee gezichten: aan de voorz­i­jde ger­estau­reerd, tra­di­tion­eel, aan de achterz­i­jde transparant en eigentijds.

Bin­nenkijken? Eind novem­ber 2016 was het huisje te zien in het pro­gramma Bin­nen­ste­Buiten. Bek­ijk de aflev­er­ing hier.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube