Aan de Grote Bick­ersstraat, de hoofd­straat van Bick­er­sei­land, is in de jaren ‘60 van de vorige eeuw een aan­tal grootschalige gebouwen tot stand gekomen. Deze grote vol­umes wor­den nu als mis­plaatst beschouwd in het klein­schalige van de bin­nen­stad en daarom ges­loopt. Op de plaats van zo’n kan­toorge­bouw, de Nar­wal, zijn nu 88 stu­den­ten­wonin­gen verrezen.

Hoof­dopzet van dit gebouw, of eigen­lijk deze vijf gebouwen, is het grote pro­gramma in kleine een­heden te realis­eren. Deze een­heden passen beter bij de maat en schaal van de omgev­ing en geven tevens antwo­ord op de vraag van de opdracht­gever om stu­den­ten overzichtelijke com­plexen te huisvesten. Om dit te bereiken is het vol­ume doorsne­den met vier ste­gen. Deze smalle stedelijke ruimtes zor­gen ervoor dat elk blokje de maat heeft van een Ams­ter­dams huis. Ze zijn tevens een goede plaats voor de ingan­gen van de woningen.

Er zijn twee soorten kamers: zelf­s­tandige een­heden en gemeen­schap­pelijke een­heden voor vier per­so­nen. Deze laat­ste zijn boven in de blok­jes geplaatst en hebben een gemeen­schap­pelijke keuken aan het dak­ter­ras. Alle kamers, zowel aan de voorkant als aan de achterkant, hebben een Frans balkon. Onder de gebouwen bevindt zich een kelder. Hierin zijn de bergin­gen en een par­keer­voorzien­ing voor het achterliggende apparte­mentenge­bouw. De inrit van deze par­keer­garage is weggew­erkt in het ritme van de koz­i­j­nen. Zo is er een sobere een­voudige vijfling ontstaan die knipoogt naar de geschiedenis.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube