21-​04-​2016

Op maandag 7 maart 2016 werd met een feestelijke 1e paal de start van de bouw van het park­blok in Hooghkamer gevierd.

In de nieuwe wijk Hooghkamer aan de west­kant van Voorhout, wordt in de cen­traal gele­gen park­zone een apparte­menten­com­plex gere­aliseerd, het park­blok.
In opdracht van bouwbedrijf Van der Hulst ontwierp FARO Archi­tecten 105 apparte­menten, waar­van 73 sociale huur­wonin­gen voor won­ing­cor­po­ratie STEK, 32 koop­wonin­gen en 600m2 com­mer­ciële ruimte in de plint.

Het gebouw heeft een ste­vige plint van mooi oran­jerood met­sel­w­erk, aan de ene zijde op de stoep en aan de andere zijde in direct con­tact met het groen.
Daar­bij heeft het blok een lichte bin­nen –en boven­wereld, die fam­i­lie van elkaar zijn. De boven­wereld drapeert zich traps­gewijs over de met­sel­w­erk plint en geeft het blok zo een zekere lichtheid.

Op 1 okto­ber 2015 zijn de koop­wonin­gen in verkoop gegaan, inmid­dels is het park­blok bijna klaar voor de eerste bewoners.

www​.can​tate​-voorhout​.nl

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube