20 kade­wonin­gen staan op de grens van stad en land. Bij de entree van uit­brei­d­ingswijk de Held begint ook het open Gron­ingse land­schap. Een taps toelopend kavel, tussen de James Bald­win­straat en een ver­laagde voet­ganger­skade aan het water maakt iedere kavel anders is. De plaats­ing van de kadewonin­gen, met hun hoge zijde richt­ing water en pal op de kade, lev­ert een krachtig beeld op en mar­keert de rand van de wijk.

Een houten gevel met openslaande luiken en Franse balkons zorgt voor een sto­ere pakhuisachtige uit­stral­ing die past bij de brede water­par­tij. Met het houten vlak, waar­van de hoek op het scherp van de snede is uit­gew­erkt, wordt tot in detail de rand van de wijk voelbaar.

Het plan bevat één ­type won­ing met een aan de tuinz­i­jde de keuken en aan de waterz­i­jde de woonkamer. De fraaie lig­ging aan het water wordt uit­ge­buit door een panora­ma­raam. Vanuit je fau­teuil geni­eten van het uitzicht over het water, dat wil toch iedereen!

De erf­schei­din­gen, gren­zend aan het open­baar gebied, zijn onderdeel van het project. Aan de kadez­i­jde is een hoogtev­er­schil aan­wezig dat wordt opgevan­gen door een gemet­selde muur met balustrade en vanuit iedere tuin is er een extra trapje direct naar de kade. Aan de straatz­i­jde wordt het beeld bepaald door losse entrees, car­ports en een houten hek­w­erk, geschilderd in de kleur van het overige houtwerk. De indi­vidu­ele entrees wor­den gemar­keerd door een stalen kolom met bel, inter­com, brieven­bus en verlichting.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube