Op een vrijkomend voor­ma­lig boeren­erf aan de Ter­wold­seweg in Apel­doorn heeft FARO een plan gemaakt voor zorg­wonin­gen voor 114 ver­schil­lende mensen met ver­schil­lende beperkin­gen. Het plan ken­merkt zich door een heren­boerderij en een aan­tal ver­schil­lende schuren die samen een erf vor­men. We maken een herken­bare en op het pro­gramma aanslui­tende groene woon– en leefomgev­ing geïn­spireerd op de boerderij-​architectuur uit het verleden, maar ste­vig ver­ankerd in het heden.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube