Plange­bied ‘Cen­trum­plan ‘t Laar’ wordt uit­ge­breid met vier bouw­blokken waar zor­gaan­bieder ‘s Heeren Loo en won­ingsticht­ing Woon­tij wonen en zorg gaan aanbieden.

De vier nieuwe woonge­bouwen zijn informeel in het groen geplaatst en gegroepeerd rond een plein. In de nieuwe gebouwen is ruimte voor (com­mer­ciële) voorzienin­gen, cliënt­wonin­gen en mark­tap­parte­menten. De archi­tec­tuur van de vier blokken is verdeeld over twee archi­tecten. FARO ontwerpt twee van de vier blokken (blokken 3 en 4) en HvdN neemt de andere twee voor haar reken­ing (blokken 1 en 2).

Blok 3 kri­jgt op de begane grond de dagbeste­d­ing, en verder twee woon­groepen en 15 apparte­menten met galer­i­jontsluit­ing. Blok 4 heeft naast com­mer­ciële ruimten ook sportvoorzienin­gen op de begane grond, en verder twee woon­groepen en 27 apparte­menten met galerijontsluiting.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube